ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/7905/2021-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spis.zn.: zn.: MÚ/DOP/3159/21
Min.doba zveřejnění od 04.06.2021 do 20.06.2021.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-33053/2021-15121
Ministerstvo zemědělství vydává Oznámení o opatření obecné povahy a výzvu k uplatnění připomínek
Min.doba zveřejnění od 31.05.2021 do 18.06.2021.

Závěrečný účet r. 2020 a schválený rozpočet na r. 2021 Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů, Závěrečný účet svazku za rok 2020, Usnesení Shromáždění zástupců, Schválený rozpočet na rok 2021, Střednědobý výhled rozpočtu svazku na roky 2022 - 2024, Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření k 31.12.2020
Min.doba zveřejnění od 31.05.2021 do 16.06.2021.

Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 včetně Přílohy účetní závěrky, Rozvahy, Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkazu zisku a ztrát a Zprávy nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2020
Min.doba zveřejnění od 24.05.2021 do 09.06.2021.

Obnova katastrálního operátu v Řesanicích - 2021
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu, Přehled nově mapovaného území v k.ú. Řesanice, Mapování - leták
Min.doba zveřejnění od 21.05.2021 do 22.06.2021.

Oznámení SPU o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Blatná spis.zn.: SP5937/2021-505206
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Blatná a navazujících částech k.ú. Skalničky a k.ú. Tchořovice zn.: SPU 175868/2021
Min.doba zveřejnění od 19.05.2021 do 04.06.2021.

Vyúčtování vodného a stočného pro město Kasejovice za rok 2020
Zveřejnění v souladu s ustanovením §36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů
Min.doba zveřejnění od 19.05.2021 do 04.06.2021.

Zrušení plánované odstávky elektřiny v Kasejovicích dne 24.5.2021
Plánovaná odstávka elektřiny je zrušená
Min.doba zveřejnění od 07.05.2021 do 24.05.2021.

Záměr pronájmu pozemku s následnou koupí ze dne 5.5.2021
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 05.05.2021 do 21.05.2021.

Návrh rozpočtu Svazku obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na r. 2021
Návrh rozpočtu Svazku obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2021
Min.doba zveřejnění od 26.04.2021 do 12.05.2021.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na r. 2022-2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na roky 2022-2024
Min.doba zveřejnění od 26.04.2021 do 12.05.2021.

Plánovaná odstávka elektřiny v Újezdě u Kasejovic 14.5.2021
Plánovaná odstávka elektřiny
Min.doba zveřejnění od 23.04.2021 do 15.05.2021.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Plzeňský kraj č.j.: 729904/21/2300-11420-401159
Na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 729744/21/2300-11420-401159
Min.doba zveřejnění od 22.04.2021 do 08.05.2021.

Plánovaná odstávka elektřiny v Kasejovicích 7.5.2021
Plánovaná odstávka elektřiny v Kasejovicích proběhne dne 7.5.2021 od 8:00 do 15:30 hodin
Min.doba zveřejnění od 16.04.2021 do 08.05.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/3731/2021-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích sp. zn.: MÚ/DOP/1604/21
Min.doba zveřejnění od 09.04.2021 do 25.04.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/3576/2021-BaMDOP/171/2021-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci spis.zn.: MÚ/DOP/1483/21
Min.doba zveřejnění od 08.04.2021 do 24.04.2021.

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2020
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
Min.doba zveřejnění od 25.03.2021 do 10.04.2021.

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství k 31.12.2020
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství k 31.12.2020 včetně sestav
Min.doba zveřejnění od 25.03.2021 do 10.04.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice MK/776/2020/Výst./4
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Územní rozhodnutí sp. zn.: MEKAsp MK/776/2020/Výst.
Min.doba zveřejnění od 17.03.2021 do 02.04.2021.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 16.3.2021
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční v úterý 16. března 2021 od 17:00 hodin v kulturně společenském centru v Kasejovicích
Min.doba zveřejnění od 08.03.2021 do 16.03.2021.

Krizové opatření vlády k omezení pohybu od 1.3.2021
Otázky a odpovědi, čestné prohlášení vzor, formulář na cesty mimo zaměstnání a potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce
Min.doba zveřejnění od 01.03.2021 do 21.03.2021.

Záměr prodeje pozemku v k.ú. Újezd u Kasejovic ze dne 25.2.2021
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 25.02.2021 do 13.03.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/1333/2021 - BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává oznámení - Zahájení společného řízení zn.: MÚ/DOP/606/21
Min.doba zveřejnění od 17.02.2021 do 20.03.2021.

Záměr pronájmu nebytových prostor domu čp. 184 v Kasejovicích ze dne 10.2.2021
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 10.02.2021 do 26.02.2021.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020
Min.doba zveřejnění od 02.02.2021 do 18.02.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice MK/776/2020/Výst./2
Město Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku - Oznámení zahájení územního řízení sp.zn.: MEKAsp MK/776/2020/Výst.
Min.doba zveřejnění od 02.02.2021 do 18.02.2021.

Mimořádná opatření SVS č.j.: SVS/2021/013009-G
Nařízení Státní veterinární správy o přijetí mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky
Min.doba zveřejnění od 27.01.2021 do 12.02.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: VŽP/135/2021 - KrM
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti spis.zn.: MÚ/VŽP/5531/20
Min.doba zveřejnění od 18.01.2021 do 03.02.2021.

Rozpočtové opatření č. 10/2020
Rozpočtové opatření č. 10/2020 schválené Zastupitelstvem města Kasejovice
Zveřejněno od 14.01.2021

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/55/2021-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní vydává opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu sp.zn.: MÚ/DOP/5895/20
Min.doba zveřejnění od 11.01.2021 do 27.01.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/171/2021-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní vydává opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu sp.zn.: MÚ/DOP/5822/20
Min.doba zveřejnění od 11.01.2021 do 27.01.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/14119/2020-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu spis.zn.: MÚ/DOP/5787/20
Min.doba zveřejnění od 31.12.2020 do 16.01.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/14118/2020-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní vydává Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu spis.zn.: MÚ/DOP/5784/20
Min.doba zveřejnění od 31.12.2020 do 16.01.2021.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje č.j.: PK-DSH/12148/20
Krajský úřad Plzeňského kraje vydává Opatření obecné povahy spis.zn.: ZN/2542/DSH/20
Min.doba zveřejnění od 31.12.2020 do 16.01.2021.

Rozpočtové opatření č. 09/2020
Rozpočtové opatření č. 09/2020 schválené Radou města Kasejovice
Zveřejněno od 21.12.2020

Rozpočtové provizorium Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na r. 2021
Rozpočtové provizorium na rok 2021
Min.doba zveřejnění od 11.12.2020 do 27.12.2020.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 16.12.2020
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve středu 16. prosince 2020 od 17:00 hodin v kulturně společenském centru v Kasejovicích
Min.doba zveřejnění od 08.12.2020 do 16.12.2020.

Informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok 2020 a o očekávaném plnění rozpočtu roku 2020
Informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok 2020 a o očekávaném plnění rozpočtu roku 2020 dle §5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
Min.doba zveřejnění od 30.11.2020 do 16.12.2020.

Návrh rozpočtu na rok 2021 pro město Kasejovice
Návrh rozpočtu na rok 2021
Min.doba zveřejnění od 30.11.2020 do 16.12.2020.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2022 - 2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2022-2024 ke schvalovanému rozpočtu na r. 2021
Min.doba zveřejnění od 30.11.2020 do 16.12.2020.