ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Plánovaná odstávka elektřiny v Kasejovicích 19.11.2021
Plánovaná odstávka elektřiny v Kasejovicích proběhne dne 19.11.2021 od 10:00 do 12:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 02.11.2021 do 19.11.2021.

Upozornění ČEZ k odstranění stromoví do 15.11.2021
Upozornění ČEZ k odstranění stromoví
Min.doba zveřejnění od 15.10.2021 do 15.11.2021.

Dražební vyhláška č.j.: 067 EX 12645/16-114
Soudní exekutor vydávý Dražební vyhlášku - Usnesení
Min.doba zveřejnění od 14.10.2021 do 30.10.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/ 18126/2021-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích sp.zn.: MÚ/DOP/6506/21
Min.doba zveřejnění od 11.10.2021 do 27.10.2021.

Výsledky hlasování v Kasejovicích - volby do PSPČR konané ve dnech 8. a 9.10.2021
Výsledky hlasování v Kasejovicích - volby do PSPČR
Min.doba zveřejnění od 11.10.2021 do 27.10.2021.

Záměr výpujčky části pozemku ze dne 8.10.2021
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 08.10.2021 do 24.10.2021.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK-RR/3937/21
Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Min.doba zveřejnění od 05.10.2021 do 21.10.2021.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 7.10.2021
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 7. října 2021 od 17:00 hodin v kulturně společenském centru v Kasejovicích (na náměstí)
Min.doba zveřejnění od 29.09.2021 do 07.10.2021.

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do PSP ČR 8. – 9. října 2021 v Kasejovicích
OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. – 9. října 2021 v Kasejovicích
Min.doba zveřejnění od 22.09.2021 do 09.10.2021.

Rozpočtové provizorium pro rok 2022 Svazek obcí, rozpočtové opatření
Rozpočtové provizorium pro rok 2022 Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství, rozpočtové opatření.
Min.doba zveřejnění od 22.09.2021 do 08.10.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/16440/2021-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích sp.zn.: MÚ/DOP/5941/21
Min.doba zveřejnění od 20.09.2021 do 06.10.2021.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-49892/2021-16212
Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy sp.zn.: MZE-49892/2021-16212
Min.doba zveřejnění od 20.09.2021 do 31.12.2022.

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Polánka ze dne 8.9.2021
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 08.09.2021 do 24.09.2021.

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Řesanice ze dne 8.9.2021
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 08.09.2021 do 24.09.2021.

Záměr pronájmu pozemku s následným prodejem v k.ú. Újezd u Kasejovic ze dne 8.9.2021
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 08.09.2021 do 24.09.2021.

Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise 15.9.2021
Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise ve středu 15. září 2021 v 16.00 hodin
Min.doba zveřejnění od 08.09.2021 do 15.09.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasaejovice č.j.: MK/248/2021/Výst./2
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Územní rozhodnutí spis.zn.: MEKAsp MK/248/2021/Výst.
Min.doba zveřejnění od 31.08.2021 do 16.09.2021.

Jmenování zapisovatelů OVK - volby do PSP ČR konané ve dnech 8. a 9.10.2021
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamnetu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
Min.doba zveřejnění od 31.08.2021 do 10.10.2021.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do PS Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
Min.doba zveřejnění od 24.08.2021 do 10.10.2021.

Záměr a zásady prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Kasejovice – obytná zóna Chloumecká v katastrálním území Kasejovice 13.8.2021
prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Kasejovice – obytná zóna Chloumecká v katastrálním území Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 13.08.2021 do 29.08.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/13447/2021-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení úpravy provozu na pozemní komunikaci sp.zn.: MÚ/DOP/5219/21
Min.doba zveřejnění od 09.08.2021 do 25.08.2021.

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané 8. a 9.10.2021
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Min.doba zveřejnění od 09.08.2021 do 10.10.2021.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 12.8.2021
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 12. srpna 2021 od 17:00 hodin v kulturně společenském centru v Kasejovicích (na náměstí)
Min.doba zveřejnění od 04.08.2021 do 12.08.2021.

Plánovaná odstávka elektřiny v Kladrubcích 12.8.2021
Plánovaná odstávka elektřiny v Kladrubcích proběhne 12.8.2021 od 7:30 do 17:00
Min.doba zveřejnění od 22.07.2021 do 13.08.2021.

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu č.j.: OO-1/2019-406
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Řesanice
Min.doba zveřejnění od 21.07.2021 do 21.08.2021.

Plánovaná odstávka elektřiny v Kladrubcích 11.8.2021
Plánovaná odstávka proběhne 11.8.2021 od 7:30 do 17:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 21.07.2021 do 12.08.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/11814/2021-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanoví přechodnou úpravu provozu na silnici č. III/02013 a silnici č. III/17721 v obci Kladrubce
Min.doba zveřejnění od 15.07.2021 do 31.07.2021.

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Chloumek u Kasejovic ze dne 9.7.2021
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 09.07.2021 do 25.07.2021.

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. parc.č. 1449 Chloumek u Kasejovic ze dne 9.7.2021
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 09.07.2021 do 25.07.2021.

Oznámení SPU o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav sp.zn.: 2RP21035/2015-504201
Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Újezd u Kasejovic o navazující část katastrálního území Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 09.07.2021 do 25.07.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice č.j.: MK/248/2021/Výst./1
Město Kasejovice vydává Oznámení - zahájení územního řízení sp.zn.: MEKAsp MK/248/2021/Výst.
Min.doba zveřejnění od 16.06.2021 do 02.07.2021.

Plánovaná odstávka elektřiny v Podhůří 29.6.2021
Plánovaná odstávka elektřiny v Podhůří proběhne dne 29.6.2021 od 7:30 do 9:30 hodin
Min.doba zveřejnění od 10.06.2021 do 30.06.2021.

Plánovaná odstávka elektřiny v Řesanicích 29.6.2021
Plánovaná odstávka elektřiny v Řesanicích proběhne dne 29.6.2021 od 10:30 do 15:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 10.06.2021 do 30.06.2021.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 16.6.2021
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve středu 16. června 2021 od 17:00 hodin v kulturním domě v Újezdě u Kasejovic
Min.doba zveřejnění od 08.06.2021 do 17.06.2021.

Záměr pronájmu pozemku ze dne 7.6.2021
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 07.06.2021 do 23.06.2021.

Plánovaná odstávka elektřiny v Řesanicích 28.6.2021
Plánovaná odstávka elektřiny v Řesanicích proběhne dne 28.6.2021 od 10:30 do 15:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 07.06.2021 do 29.06.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/7905/2021-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spis.zn.: zn.: MÚ/DOP/3159/21
Min.doba zveřejnění od 04.06.2021 do 20.06.2021.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-33053/2021-15121
Ministerstvo zemědělství vydává Oznámení o opatření obecné povahy a výzvu k uplatnění připomínek
Min.doba zveřejnění od 31.05.2021 do 18.06.2021.

Závěrečný účet r. 2020 a schválený rozpočet na r. 2021 Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů, Závěrečný účet svazku za rok 2020, Usnesení Shromáždění zástupců, Schválený rozpočet na rok 2021, Střednědobý výhled rozpočtu svazku na roky 2022 - 2024, Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření k 31.12.2020
Min.doba zveřejnění od 31.05.2021 do 16.06.2021.

Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 včetně Přílohy účetní závěrky, Rozvahy, Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkazu zisku a ztrát a Zprávy nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2020
Min.doba zveřejnění od 24.05.2021 do 09.06.2021.