ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí
č.j.: 155/2008/Výst.
Min.doba zveřejnění od 14.04.2008 do 29.04.2008.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí
č.j.: 124/2008/Výst.
Min.doba zveřejnění od 09.04.2008 do 24.04.2008.

Oznámení od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
č.j.: 144/2008/Výst.
Min.doba zveřejnění od 02.04.2008 do 17.04.2008.

Záměr odprodeje
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:
Min.doba zveřejnění od 31.03.2008 do 14.04.2008.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konané dne 27.3.2008.
Min.doba zveřejnění od 20.03.2008 do 27.03.2008.

Nařízení od KVS
KVS vydává nařízení č. 3/2008 - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-varroázy včel
č.j. KVSP/VET/ 639/2008.
Min.doba zveřejnění od 18.03.2008 do 02.04.2008.

Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření
Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření ÚC Kasejovice za rok 2007 IČO:00256731
č.j. 2295/07.
Min.doba zveřejnění od 10.03.2008 do 26.03.2008.

Poskytnuté informace
Město Kasejovice v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/99 Sb. zveřejňuje informace, které poskytla individuálním žadatelům na jejich žádost dle tohoto zákona:
Min.doba zveřejnění od 03.03.2008 do 18.03.2008.

Oznámení od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
č.j.: 155/2008/výst.
Min.doba zveřejnění od 03.03.2008 do 18.03.2008.

Oznámení od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
č.j.: 176/2008/výst.
Min.doba zveřejnění od 03.03.2008 do 28.03.2008.

Oznámení od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
č.j.: 124/2008/Výst.
Min.doba zveřejnění od 14.02.2008 do 29.02.2008.

Rozpočet DSO Mikroregion Nepomucko
Návrh rozpočtu pro DSO Mikroregion Nepomucko na rok 2008.
Min.doba zveřejnění od 13.02.2008 do 28.02.2008.

Záměr pronájmu
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr pronájmu:
Min.doba zveřejnění od 06.02.2008 do 21.02.2008.

Oznámení od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
83/2008/Výst.
Min.doba zveřejnění od 04.02.2008 do 19.02.2008.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí
č.j.: 735/2007/Výst.
Min.doba zveřejnění od 29.01.2008 do 14.02.2008.

Záměr pronájmu
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr pronájmu:
Min.doba zveřejnění od 23.01.2008 do 07.02.2008.

Výroční zpráva o poskytování informací 2007
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2007.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2008 do 05.02.2008.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konané 16.1.2008
č.j. 17/ 2008.
Min.doba zveřejnění od 09.01.2008 do 16.01.2008.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí
č.j.: 738/2007/Výst.
Min.doba zveřejnění od 03.01.2008 do 18.01.2008.

Oznámení od OÚ Kasejovice
OÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
č.j.: 735/2007/Výst.
Min.doba zveřejnění od 13.12.2007 do 28.12.2007.

Oznámení o sběru a ekologickém zpracování autovraků
MěÚ Kasejovice vydává Oznámení o sběru a ekologickém zpracování autovraků na p.p.č.491/1, 487 v k.ú. Kasejovice
č.j.: 810/2007.
Min.doba zveřejnění od 10.12.2007 do 10.01.2008.

Záměr prodeje
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr prodeje:
Min.doba zveřejnění od 10.12.2007 do 25.12.2007.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
č.j.: 29424/07/0141570/0909.
Min.doba zveřejnění od 03.12.2007 do 18.12.2007.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
č.j.: 108731/06/138963.
Min.doba zveřejnění od 03.12.2007 do 18.12.2007.

Oznámení veřejnosti
Oznámení veřejnosti o zahájení zjišťovacího řízení „Sběr a ekologické zpracování autovraků na p.p.č. 491/1, 487 v k.ú. Kasejovice“.
Min.doba zveřejnění od 28.11.2007 do 13.12.2007.

Oznámení o zamýšleném převodu
Pozemkový fond České republiky zveřejňuje Oznámení o zamýšleném převodu.
Min.doba zveřejnění od 27.11.2007 do 27.02.2008.

Záměr výpůjčky
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr výpůjčky:
Min.doba zveřejnění od 26.11.2007 do 11.12.2007.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konané 3.12.2007.
Min.doba zveřejnění od 26.11.2007 do 03.12.2007.

Oznámení od OÚ Kasejovice
Obecní úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
č.j.: 738/2007/Výst.
Min.doba zveřejnění od 07.11.2007 do 22.11.2007.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
č.j.: 26299/07/6141570/0909.
Min.doba zveřejnění od 22.10.2007 do 07.11.2007.

Záměr odprodeje
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:
Min.doba zveřejnění od 09.10.2007 do 24.10.2007.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
č.j.: V73P/166500070005034
Min.doba zveřejnění od 08.10.2007 do 23.10.2007.

Pozvánka na veřejné připomínkování
Veřejné připomínkování k sociálním službám proběhne dne 17. října 2007 od 15.00 hod.
Min.doba zveřejnění od 08.10.2007 do 17.10.2007.

Záměr
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:
Min.doba zveřejnění od 26.09.2007 do 11.10.2007.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konané 2.10.2007.
Min.doba zveřejnění od 26.09.2007 do 02.10.2007.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
č.j.: 270140/07/138901/2331.
Min.doba zveřejnění od 05.09.2007 do 20.09.2007.

Oznámení záměru
MěÚ Kasejovice vydává Oznámení záměru „Větrná elektrárna Amerika, k.ú. Kasejovice, p.č. 1237“
č.j.: 453/2007.
Min.doba zveřejnění od 09.07.2007 do 24.07.2007.

Oznámení záměru
MěÚ Kasejovice vydává Oznámení záměru „Větrná elektrárna 2 MW – Danielka, p.p.č. 1278/7, k.ú. Kasejovice“
č.j.: 444/2007.
Min.doba zveřejnění od 09.07.2007 do 24.07.2007.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konané dne 14.6.2007.
Min.doba zveřejnění od 07.06.2007 do 14.06.2007.

Dražební vyhláška
Exekutorský úřad Plzeň-jih vydává Dražební vyhlášku
sp.zn.: 16 Ex 700/02.
Min.doba zveřejnění od 04.06.2007 do 27.06.2007.