ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
č.j.: 19211/09/141970400520.
Min.doba zveřejnění od 10.06.2009 do 26.06.2009.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemností
č.j.: 18888/09/141570402429.
Min.doba zveřejnění od 10.06.2009 do 26.06.2009.

Záměr pronájmu
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr pronájmu:
Min.doba zveřejnění od 03.06.2009 do 19.06.2009.

Konkurz na ředitele Mateřské školy Kasejovice
Město Kasejovice vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace.
Min.doba zveřejnění od 29.05.2009 do 15.06.2009.

Oznámení o době a místu konání voleb do Parlamentu EU
Oznámení o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu.
Min.doba zveřejnění od 21.05.2009 do 06.06.2009.

Záměr odprodeje
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr odprodeje:
Min.doba zveřejnění od 15.05.2009 do 28.05.2009.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konané dne 29.4.2009.
Min.doba zveřejnění od 22.04.2009 do 29.04.2009.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 5. a 6. června 2009.
Min.doba zveřejnění od 21.04.2009 do 06.05.2009.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kasejovice
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kasejovice IČ: 00256731 za rok 2008
č.j.: EK/1223/08.
Min.doba zveřejnění od 07.04.2009 do 22.04.2009.

Závěrečný účet města Kasejovice
Závěrečný účet města Kasejovice za rok 2008.
Min.doba zveřejnění od 07.04.2009 do 22.04.2009.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí - Návrh výroku rozhodnutí
č.j.: 57/2009/Výst.
Min.doba zveřejnění od 06.04.2009 do 21.04.2009.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí - Návrh výroku rozhodnutí
č.j. 238/2008/Výst.
Min.doba zveřejnění od 01.04.2009 do 16.04.2009.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí
č.j. 116/2009/Výst.
Min.doba zveřejnění od 30.03.2009 do 15.04.2009.

Oznámení veřejnosti
Město Kasejovice oznamuje veřejnosti doplněné dokumentace záměru „Větrná elektrárna Amerika, k.ú. Kasejovice, p.č.1237“
Min.doba zveřejnění od 03.03.2009 do 18.03.2009.

Oznámení veřejnosti
Město Kasejovice oznamuje veřejnosti doplněné dokumentace záměru „Větrná elektrárna 2 MW – Danielka, p.p.č. 1278/4, k.ú. Kasejovice“.
Min.doba zveřejnění od 02.03.2009 do 17.03.2009.

Oznámení od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
č.j. 116/2009/Výst.
Min.doba zveřejnění od 11.02.2009 do 26.02.2009.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
č.j.: 4152/09/141570402429.
Min.doba zveřejnění od 11.02.2009 do 26.02.2009.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o zahájení pozemkové úpravy v katastrálním území Řesanice, obec Kasejovice.
č.j.: 194/09/PÚ.
Min.doba zveřejnění od 03.02.2009 do 18.02.2009.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o zahájení pozemkové úpravy v katastrálním území Chloumek u Kasejovic, obec Kasejovice
č.j.: 193/09/PÚ.
Min.doba zveřejnění od 03.02.2009 do 18.02.2009.

Oznámení od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
č.j. 57/2009/Výst.
Min.doba zveřejnění od 02.02.2009 do 17.02.2009.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí
č.j.: 640/2008/Výst.
Min.doba zveřejnění od 28.01.2009 do 13.02.2009.

Výroční zpráva o poskytování informací 2008
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2008.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2009 do 05.02.2009.

Veterinírní zdravotní zkoušky
KVS pro Plzeňský kraj vydává - Věc: Zdravotní zkoušky, preventivní a diagnostické úkony u hospodářských zvířat
č.j.: KVSP/EPI/24/2009
Min.doba zveřejnění od 08.01.2009 do 23.01.2009.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konané dne 18.12.2008.
Min.doba zveřejnění od 11.12.2008 do 19.12.2008.

Jak pomohla EU a ESF naší obci
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
Projekt CZ.04.1.03/1.1.00.1/0060.
Min.doba zveřejnění od 28.11.2008 do 28.02.2009.

Konkurz na ředitele Základní školy Kasejovice
Město Kasejovice vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Základní školy Kasejovice, okr.Plzeň-jih.
Min.doba zveřejnění od 12.11.2008 do 02.12.2008.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
čj.: 233563/08/060961/1993.
Min.doba zveřejnění od 12.11.2008 do 28.11.2008.

Veřejná vyhláška - Dožádání
Veřejná vyhláška o uložení písemností
č.j.: 28856/08/141570/0909.
Min.doba zveřejnění od 05.11.2008 do 21.11.2008.

Záměr směny a odprodeje
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:
Min.doba zveřejnění od 03.11.2008 do 18.11.2008.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konané dne 30.10.2008.
Min.doba zveřejnění od 23.10.2008 do 31.10.2008.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí
č.j. 607/2008/Výst.
Min.doba zveřejnění od 03.10.2008 do 19.10.2008.

Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje
Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané 17. a 18.10 2008.
Min.doba zveřejnění od 02.10.2008 do 18.10.2008.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemností
č.j.: 25200/08/0141570/0909.
Min.doba zveřejnění od 16.09.2008 do 01.10.2008.

Oznámení od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení - územní rozhodnutí
č.j.640/2008/Výst.
Min.doba zveřejnění od 03.09.2008 do 19.09.2008.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí - Návrh výroku rozhodnutí
č.j.615/2008/Výst.
Min.doba zveřejnění od 01.09.2008 do 15.09.2008.

Oznámení k veřejnému jednání
Mě.Ú Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení: Pozvání k veřejnému jednání – dělení a změna využití pozemku
č.j. 607/2008/Výst.
Min.doba zveřejnění od 26.08.2008 do 11.09.2008.

Oznámení ŽÚ Plzeň
ŽÚ Plzeň město vydává Oznámení o zrušení živnostního oprávnění
č.j.: živn/9156/08.
Min.doba zveřejnění od 21.08.2008 do 06.09.2008.

Oznámení od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice zveřejňuje informaci - Sběr a ekologické zpracování autovraků, provozovna Kasejovice p.č. 491/1
č.j. 568/2008.
Min.doba zveřejnění od 05.08.2008 do 20.08.2008.

Veřejnoprávní smlouva
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kasejovice a obcí Hradiště.
Min.doba zveřejnění od 31.07.2008 do 15.08.2008.

Veřejná vyhláška - Dožádání
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
č.j.: 223232/08/006960/5137.
Min.doba zveřejnění od 28.07.2008 do 13.08.2008.