ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Oznámení MěÚ Kasejovice pro volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 5. a 6. 10 2018
Zveřejnění informací pro volby konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Min.doba zveřejnění od 11.07.2018 do 08.10.2018.

Záměr nakládání s majetkem ze dne 9. 7. 2018
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 09.07.2018 do 25.07.2018.

Záměr nakládání s majetkem ze dne 4.7.2018 č.1
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 04.07.2018 do 20.07.2018.

Záměr nakládání s majetkem ze dne 4.7.2018 č.2
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 04.07.2018 do 20.07.2018.

Záměr nakládání s majetkem ze dne 4.7.2018 č.3
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 04.07.2018 do 20.07.2018.

Záměr nakládání s majetkem ze dne 4.7.2018 č.4
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 04.07.2018 do 20.07.2018.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice č. j.: MK/445/2018
Oznámení o vydání Změny č. 1 územního plánu města Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 08.06.2018 do 24.06.2018.

Závěrečný účet svazku za rok 2017
Závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství za rok 2017
Min.doba zveřejnění od 04.06.2018 do 20.06.2018.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 7.6. 2018
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 7. června 2018 od 18,00 hodin v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích
Min.doba zveřejnění od 30.05.2018 do 06.06.2018.

Rozpočet DSO na rok 2018
Rozpočet Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2018
Min.doba zveřejnění od 28.05.2018 do 13.06.2018.

Střednědobý výhled DSO na roky 2019 - 2021
Střednědobý výhled Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na roky 2019 - 20121
Min.doba zveřejnění od 28.05.2018 do 13.06.2018.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Sdělení o konkrétní osobě pověřence pro ochranu osobních údajů Města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 25.05.2018 do 10.06.2018.

Záměr směny pozemků - květen 2018
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 22.05.2018 do 07.06.2018.

Záměr prodeje bytů - květen 2018
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 22.05.2018 do 07.06.2018.

Návrh závěrečného účtu města Kasejovice za r. 2017
Návrh závěrečného účtu města Kasejovice za rok 2017 s přílohami a zprávou nezávislého auditora.
Min.doba zveřejnění od 22.05.2018 do 07.06.2018.

Záměr pronájmu nebytového prostoru - květen 2018
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 10.05.2018 do 26.05.2018.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice č. j.: MEKAsp MK/211/2018
Městský úřad Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 09.05.2018 do 25.05.2018.

Výběrové řízení s aukcí č. j.: UZSVM/P/6700/2018-HMSU
Úřad pro zastupvání státu ve věcech majetkových vyhlašuje Výběrové řízení s aukcí na pozemkovou parcelu č. 496 v k. ú. Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 07.05.2018 do 19.06.2018.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Plzeňský kraj č. j.: 973399/18/2300-11460-401159
Finanční úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
Min.doba zveřejnění od 25.04.2018 do 11.05.2018.

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství za r. 2017
Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje dokumenty o hospodaření za rok 2017
Min.doba zveřejnění od 20.04.2018 do 06.05.2018.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice spis. zn. MEKAsp MK/211/2018
Městský úřad Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 14.04.2018 do 30.04.2018.

OOP od MěÚ Nepomuk č. j.: VŽP/1212/2018 - HoL
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí vydává OOP Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje zn.: MÚ/VŽP/364/18
Min.doba zveřejnění od 11.04.2018 do 27.04.2018.

Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na r. 2018
Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2018
Min.doba zveřejnění od 06.04.2018 do 22.04.2018.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na r. 2019 - 2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na roky 2019 - 2021
Min.doba zveřejnění od 06.04.2018 do 22.04.2018.

Usnesení od soudního exekutora č.j.: 120 EX 13553/09-221
Exekutorský úřad Klatovy vydává Usnesení
Min.doba zveřejnění od 03.04.2018 do 19.04.2018.

Veřejná vyhláška č.j.: MEKAsp MK/211/2018
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 28.03.2018 do 13.04.2018.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č. j.: DOP/959/2018 – Bo
MěÚ Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích sp. zn.: MÚ/DOP/605/18
Min.doba zveřejnění od 27.03.2018 do 12.04.2018.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK - RR / 1612 / 18
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Min.doba zveřejnění od 26.03.2018 do 07.05.2018.

Veřejnoprávní smlouva IN1/2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace na zajištění dopravní obsužnosti IN1/2018
Min.doba zveřejnění od 07.03.2018 do 23.03.2018.

Informace o výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017
MěÚ Kasejovice zveřejňuje informace o výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017
Min.doba zveřejnění od 06.03.2018 do 22.03.2018.

Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - březen 2018
KÚ Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, vydává Výzvu k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový
Min.doba zveřejnění od 06.03.2018 do 30.09.2018.

Výroční zpráva o poskytování informací 2017
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017
Min.doba zveřejnění od 02.03.2018 do 18.03.2018.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 6. 3. 2018
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční v úterý 6. března 2018 od 18,00 hodin v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích
Min.doba zveřejnění od 26.02.2018 do 06.03.2018.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK - RR / 662 / 18
Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
Min.doba zveřejnění od 06.02.2018 do 24.03.2018.

Záměr pronájmu části pozemku v k. ú. Újezd u Kasejovic - únor 2018
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 05.02.2018 do 21.02.2018.

Dražební vyhláška č. j.: 120 EX 477/11-387
Soudní exekutor vydává Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání - elektronické dražby
Min.doba zveřejnění od 02.02.2018 do 05.04.2018.

Dražební vyhláška č. j.: 120 EX 13553/09-135
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
Min.doba zveřejnění od 16.01.2018 do 05.04.2018.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR -2. kolo konané ve dnech 26. 1. - 27. 1. 2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky – II. kolo v obci Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 15.01.2018 do 28.01.2018.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 493 / 5 v k. ú. Kasejovice s následným prodejem
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 11.01.2018 do 27.01.2018.

Dražební vyhláška 2 č. j.: 212 EDX 1/17-6
Soudní exekutor vydává Dražební vyhlášku o elektronické dražbě
Min.doba zveřejnění od 04.01.2018 do 07.02.2018.