ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03
Dokumenty v souvislosti s Programem zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03
Min.doba zveřejnění od 21.07.2015 do 21.08.2015.

Veřejnoprávní smlouva IN3/2015
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční finanční podpory Římskokatolické farnosti Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 21.07.2015 do 06.08.2015.

Výzva k podání nabídek k zakázce malého rozsahu 2. kategorie - červenec 2015
Výzva k podání nabídek (Zadávací dokumentace) k zakázce malého rozsahu: "Nákup kontejnerů a kompostérů pro město Kasejovice"
Min.doba zveřejnění od 20.07.2015 do 04.08.2015.

Nabídka k prodeji hrobové příslušenství č.j.:12105/P/2015-HMSO
Nabídky k prodeji movitého majetku hrobové příslušenství na hřbitově ve Vrčeni.
Min.doba zveřejnění od 11.06.2015 do 27.06.2015.

Veřejnoprávní smlouva IN1/2015
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace na zajištění dopravní obsužnosti IN1/2015
Min.doba zveřejnění od 11.06.2015 do 27.06.2015.

Oznámení vlastníkům a nájemcům pozemků o stavbě nového vzdušného vedení v termínu květen - srpen 2015
Stavba řeší nahrazení stávajícího vzdušného vedení novým včetně podpěrných bodů, dle projektu vypracovaného společností Montprojekt, a. s.
Min.doba zveřejnění od 02.06.2015 do 01.09.2015.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 9. 6. 2015
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční v úterý 9. června 2015 od 18,00 hodin v kulturním zařízení v Újezdě u Kasejovic.
Min.doba zveřejnění od 01.06.2015 do 09.06.2015.

Záměr prodeje - Chloumek květen 2015
Město Kasejovice v souladu s $39 odst.1 zákona č.128/200 Sb., o obcích zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 22.05.2015 do 07.06.2015.

Záměr prodeje - Kasejovice květen 2015
Město Kasejovice v souladu s $39 odst.1 zákona č.128/200 Sb., o obcích zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 22.05.2015 do 07.06.2015.

Záměr prodeje - Kladrubce květen 2015
Město Kasejovice v souladu s $39 odst.1 zákona č.128/200 Sb., o obcích zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 22.05.2015 do 07.06.2015.

Záměr prodeje - Řesanice par. č. 1212 květen 2015
Město Kasejovice v souladu s $39 odst.1 zákona č.128/200 Sb., o obcích zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 22.05.2015 do 07.06.2015.

Záměr prodeje - Řesanice par. č. 1488 květen 2015
Město Kasejovice v souladu s $39 odst.1 zákona č.128/200 Sb., o obcích zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 22.05.2015 do 07.06.2015.

Záměr směny pozemku - Řesanice květen 2015
Město Kasejovice v souladu s $39 odst.1 zákona č.128/200 Sb., o obcích zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 22.05.2015 do 07.06.2015.

Veřejná vyhláška DOP/3930/2015-Čas
Informace o uložení písemnosti.
Min.doba zveřejnění od 14.05.2015 do 30.05.2015.

Dražební vyhláška o provedení nedobrovolné dražby č.j. 31/2015 ND
Dražební vyhláška o provedení nedobrovolné dražby dle § 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění.
Min.doba zveřejnění od 13.05.2015 do 24.07.2015.

Záměr prodeje - Chloumek u Kasejovic květen 2015
Město Kasejovice v souladu s $39 odst.1 zákona č.128/200 Sb., o obcích zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 04.05.2015 do 20.05.2015.

Záměr pronájmu - Kladrubce květen 2015
Město Kasejovice v souladu s $39 odst.1 zákona č.128/200 Sb., o obcích zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 04.05.2015 do 20.05.2015.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Plzeňský kraj č.j.: 1026774/15/2300-11460-401159
Finanční úřad pro Plzeňský kraj oznamuje Veřejnou vyhláškou, že je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam.
Min.doba zveřejnění od 28.04.2015 do 02.06.2015.

Dražební vyhláška č. j.: 129 EX 4785/13-44
Exekutorský úřad Chrudim vydává Dražební vyhlášku a oznamuje konání dražebního roku.
Min.doba zveřejnění od 27.04.2015 do 02.06.2015.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice č. j. : MK/178/2015
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku - Oznámení o možnosti převzít písemnost.
Min.doba zveřejnění od 27.04.2015 do 13.05.2015.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice č.j. MK/178/2015
Městský úřad Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku Oznámení o možnosti převzít písemnost.
Min.doba zveřejnění od 10.04.2015 do 26.04.2015.

Dražební vyhláška č.j.: 103 Ex 29464/11-130
Dražební vyhláška o provedení elektornické dražby nemovitostí.
Min.doba zveřejnění od 07.04.2015 do 21.05.2015.

Veřejnoprávní smlouva - Nezdřev z 12.3.2015
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí.
Min.doba zveřejnění od 07.04.2015 do 23.04.2015.

Závěrečný účet svazku za rok 2014
Závěrečný účet - Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2014
Min.doba zveřejnění od 07.04.2015 do 23.04.2015.

Rozhodnutí č.j. MK/855/2014/Výst.
Rozhodnutí Stavebního úřadu Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 02.04.2015 do 03.05.2015.

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY sp.zn.: 14VH5387/2015-15120
Ministerstvo zemědělství vydává NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE
Min.doba zveřejnění od 01.04.2015 do 22.06.2015.

Veřejná vyhláška č.j.: 18198/2015-MZE-15120
OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
Min.doba zveřejnění od 01.04.2015 do 22.06.2015.

Záměr prodeje Chloumek duben 2015
Město Kasejovice v souladu s $39 odst.1 zákona č.128/200 Sb., o obcích zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 01.04.2015 do 17.04.2015.

Záměr prodeje Řesanice duben 2015
Město Kasejovice v souladu s $39 odst.1 zákona č.128/200 Sb., o obcích zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 01.04.2015 do 17.04.2015.

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - č. j. 190 EXD 752/12-10
Soudní exekutor vydává Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška).
Min.doba zveřejnění od 26.03.2015 do 29.04.2015.

Veřejnoprávní smlouva s obcí Nezdřev 2015
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí.
Min.doba zveřejnění od 19.03.2015 do 04.04.2015.

Program podpory neziskových organizací 2015
Kategorie A - Podpora práce s dětmi a mládeží
Kategorie B - Veřejně prospěšné aktivity
Min.doba zveřejnění od 18.03.2015 do 15.11.2015.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice č. j.: MK/178/2015
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku - Oznámení o možnosti převzít písemnost.
Min.doba zveřejnění od 17.03.2015 do 02.04.2015.

Oznámení o uložení písemnosti č. j.: MH/04096/2015
MěÚ Horažďovice, odbor správní vydává Oznámení o uložení písemnosti
spis. zn.: MH/03712/2014/07.
Min.doba zveřejnění od 16.03.2015 do 01.04.2015.

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu č.j.: OO - 5 / 2014 - 406
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj oznamuje Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
Min.doba zveřejnění od 09.03.2015 do 09.04.2015.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice - 11. 3. 2015
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve středu 11. března 2015 od 18.00 hodin v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích.
Min.doba zveřejnění od 03.03.2015 do 11.03.2015.

Vyúčtování vodného a stočného 2014
Vyúčtování všech položek vodného a stočného za rok 2014
Min.doba zveřejnění od 16.02.2015 do 04.03.2015.

MŽP vydává - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe zn.: 180/ENV/15
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“.
Min.doba zveřejnění od 12.01.2015 do 28.01.2015.

MŽP vydává oznámení koncepce Národní plán povodí Labe zn.: 88436/ENV/14
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Labe“.
Min.doba zveřejnění od 12.01.2015 do 28.01.2015.

Oznámení o dokončení katastrálního operátu - leden 2015
MěÚ Kasejovice vydává Oznámení o dokončení katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.
Min.doba zveřejnění od 08.01.2015 do 08.02.2015.