ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Oznámení Finančního úřadu pro Plzeňský kraj ze dne 30.12.2021
Přiznání k dani z nemovitých věcí bez osobního kontaktu na územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj
Min.doba zveřejnění od 30.12.2021 do 08.02.2022.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje č.j.: PK-DSH/11931/21
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci spis.zn: ZN/2522/DSH/21
Min.doba zveřejnění od 29.12.2021 do 14.01.2022.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2021/162097-P
Nařízení Státní veterinární správy - změna mimořádných veterinárních opatření č. j.: SVS/2021/148520-P ze dne 02.12.2021
Min.doba zveřejnění od 27.12.2021 do 12.01.2022.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2021/158747-P
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
Min.doba zveřejnění od 20.12.2021 do 05.01.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/21912/2021-VrL
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní vydává opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu sp.zn.: MÚ/DOP/7648/21
Min.doba zveřejnění od 16.12.2021 do 01.01.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/21892/2021-VrL
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní vydává opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu sp.zn.: MÚ/DOP/7648/21
Min.doba zveřejnění od 16.12.2021 do 01.01.2022.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 16.12.2021
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 16. prosince 2021 od 17:00 hodin v kulturně společenském centru v Kasejovicích (na náměstí)
Min.doba zveřejnění od 08.12.2021 do 16.12.2021.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2021/148520-P
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy, subtyp H5N1
Min.doba zveřejnění od 06.12.2021 do 22.12.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/21364/2021-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu sp.zn.: MÚ/DOP/7341/21
Min.doba zveřejnění od 02.12.2021 do 18.12.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/21369/2021-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu sp.zn.: MÚ/DOP/7600/21
Min.doba zveřejnění od 02.12.2021 do 18.12.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/21370/2021-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu sp.zn.: MÚ/DOP/7599/21
Min.doba zveřejnění od 02.12.2021 do 18.12.2021.

Měření radonu na pracovišti č.j.: SÚJB/OPZ/27884/2021
Měření radonu na pracovišti
Min.doba zveřejnění od 01.12.2021 do 31.12.2021.

Návrh rozpočtu města na rok 2022
Návrh rozpočtu města na rok 2022 včetně informace k návrhu rozpočtu města a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2023-2025
Min.doba zveřejnění od 30.11.2021 do 15.12.2021.

Záměr směny pozemku v k.ú. Újezd u Kasejovic ze dne 30.11.2021
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 30.11.2021 do 16.12.2021.

Záměr prodeje pozemku v k.ú. Chloumek ze dne 11.11.2021
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 11.11.2021 do 27.11.2021.

Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Řesanice ze dne 11.11.2021
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 11.11.2021 do 27.11.2021.

Plánovaná odstávka elektřiny v Kladrubcích 26.11.2021
Plánovaná odstávka elektřiny v Kladrubcích v proběhne dne 26.11.2021 od 7:30 do 11:30 hodin
Min.doba zveřejnění od 08.11.2021 do 26.11.2021.

Plánovaná odstávka elektřiny v Kasejovicích 25.11.2021
Plánovaná odstávka elektřiny v Kasejovicích proběhne dne 25.11.2021 od 10:00 do 14:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 04.11.2021 do 26.11.2021.

Plánovaná odstávka elektřiny v Kasejovicích č.p. 337 - 25.11.2021
Plánovaná odstávka elektřiny v Kasejovicích č.p. 337 proběhne dne 25.11.2021 od 7:30 do 10:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 04.11.2021 do 26.11.2021.

Plánovaná odstávka elektřiny v Kasejovicích 19.11.2021
Plánovaná odstávka elektřiny v Kasejovicích proběhne dne 19.11.2021 od 10:00 do 12:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 02.11.2021 do 19.11.2021.

Upozornění ČEZ k odstranění stromoví do 15.11.2021
Upozornění ČEZ k odstranění stromoví
Min.doba zveřejnění od 15.10.2021 do 15.11.2021.

Dražební vyhláška č.j.: 067 EX 12645/16-114
Soudní exekutor vydávý Dražební vyhlášku - Usnesení
Min.doba zveřejnění od 14.10.2021 do 30.10.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/ 18126/2021-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích sp.zn.: MÚ/DOP/6506/21
Min.doba zveřejnění od 11.10.2021 do 27.10.2021.

Výsledky hlasování v Kasejovicích - volby do PSPČR konané ve dnech 8. a 9.10.2021
Výsledky hlasování v Kasejovicích - volby do PSPČR
Min.doba zveřejnění od 11.10.2021 do 27.10.2021.

Záměr výpujčky části pozemku ze dne 8.10.2021
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 08.10.2021 do 24.10.2021.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK-RR/3937/21
Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Min.doba zveřejnění od 05.10.2021 do 21.10.2021.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 7.10.2021
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 7. října 2021 od 17:00 hodin v kulturně společenském centru v Kasejovicích (na náměstí)
Min.doba zveřejnění od 29.09.2021 do 07.10.2021.

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do PSP ČR 8. – 9. října 2021 v Kasejovicích
OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. – 9. října 2021 v Kasejovicích
Min.doba zveřejnění od 22.09.2021 do 09.10.2021.

Rozpočtové provizorium pro rok 2022 Svazek obcí, rozpočtové opatření
Rozpočtové provizorium pro rok 2022 Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství, rozpočtové opatření.
Min.doba zveřejnění od 22.09.2021 do 08.10.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/16440/2021-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích sp.zn.: MÚ/DOP/5941/21
Min.doba zveřejnění od 20.09.2021 do 06.10.2021.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-49892/2021-16212
Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy sp.zn.: MZE-49892/2021-16212
Min.doba zveřejnění od 20.09.2021 do 31.12.2022.

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Polánka ze dne 8.9.2021
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 08.09.2021 do 24.09.2021.

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Řesanice ze dne 8.9.2021
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 08.09.2021 do 24.09.2021.

Záměr pronájmu pozemku s následným prodejem v k.ú. Újezd u Kasejovic ze dne 8.9.2021
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 08.09.2021 do 24.09.2021.

Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise 15.9.2021
Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise ve středu 15. září 2021 v 16.00 hodin
Min.doba zveřejnění od 08.09.2021 do 15.09.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasaejovice č.j.: MK/248/2021/Výst./2
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Územní rozhodnutí spis.zn.: MEKAsp MK/248/2021/Výst.
Min.doba zveřejnění od 31.08.2021 do 16.09.2021.

Jmenování zapisovatelů OVK - volby do PSP ČR konané ve dnech 8. a 9.10.2021
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamnetu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
Min.doba zveřejnění od 31.08.2021 do 10.10.2021.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do PS Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
Min.doba zveřejnění od 24.08.2021 do 10.10.2021.

Záměr a zásady prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Kasejovice – obytná zóna Chloumecká v katastrálním území Kasejovice 13.8.2021
prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Kasejovice – obytná zóna Chloumecká v katastrálním území Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 13.08.2021 do 29.08.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/13447/2021-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení úpravy provozu na pozemní komunikaci sp.zn.: MÚ/DOP/5219/21
Min.doba zveřejnění od 09.08.2021 do 25.08.2021.