ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Veřejnoprávní smlouva I4/2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Kasejovice z rozpočtu města Kasejovice I4/2017
Min.doba zveřejnění od 18.09.2017 do 04.10.2017.

Veřejná vyhláška od Ministerstva zemědělství č. j.: 55197/2017-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů zveřejňuje návrh opatření obecné povahy
Min.doba zveřejnění od 15.09.2017 do 01.10.2017.

Návrh územního rozhodnutí MK / 592 / 2017 / Výst. / 1
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Návrh územního rozhodnutí
sp. zn.: MEKAsp MK / 592 / 2017 / Výst.
Min.doba zveřejnění od 08.09.2017 do 23.09.2017.

Návrh územního rozhodnutí MK / 593 / 2017 / Výst. / 1
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Návrh územního rozhodnutí
sp. zn.: MEKAsp MK / 593 / 2017 / Výst.
Min.doba zveřejnění od 08.09.2017 do 23.09.2017.

Jmenování zapisovatelů OVK pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017
Starostka města Kasejovice jmenuje zapisovatele okrskových volebních komisí pro volby do PSP ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017
Min.doba zveřejnění od 08.09.2017 do 22.10.2017.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017
Starostka města Kasejovice Ing. Marie Čápová poskytuje informaci o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
Min.doba zveřejnění od 05.09.2017 do 22.10.2017.

Záměr výpůjčky za údržbu jedné místnosti v domě čp. 15 v Kladrubcích
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr výpůjčky
Min.doba zveřejnění od 05.09.2017 do 21.09.2017.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 7. 9. 2017
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 7. září 2017 od 18,00 hodin v kulturním zařízení v Chloumku
Min.doba zveřejnění od 30.08.2017 do 07.09.2017.

Stanovení minimálního počtu členů OVK do PSP ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017
Starostka města Kasejovice Ing. Marie Čápová podle § 14c písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR stanovuje minimální počet členů okrskových volebních komisí
Min.doba zveřejnění od 21.08.2017 do 21.09.2017.

Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým – srpen 2017
Sekce lesního hospodářství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává Doporučená opatření v ochraně lesa
Min.doba zveřejnění od 18.08.2017 do 18.09.2017.

Záměr prodeje částí pozemku parc. č. 1335/1, 1335/4, 1346 v k. ú. Újezd u Kasejovic
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 10.08.2017 do 26.08.2017.

Záměr prodeje částí pozemku parc. č. 1212/28, 1212/27, 1212/7, 1212/1 v k. ú. Řesanice
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 10.08.2017 do 26.08.2017.

Záměr prodeje částí pozemku parc. č. 401/5 v k. ú. Kasejovice
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 10.08.2017 do 26.08.2017.

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 682 v k. ú. Polánka
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 10.08.2017 do 26.08.2017.

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 645/1 v k. ú. Polánka
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 10.08.2017 do 26.08.2017.

Záměr prodeje pozemku parc. č. 505/13 v k. ú. Kasejovice
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 10.08.2017 do 26.08.2017.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č. j.: VŽP/2615/2017 - Vět
MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává Oznámení
zn.: MÚ/VŽP/2048/17
Min.doba zveřejnění od 28.07.2017 do 29.08.2017.

Dražební vyhláška č.j.: 088EX 2373/05-208
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 21.07.2017 do 20.09.2017.

Dražební vyhláška spis. zn.: 134 EX 16044/15 - 522
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku o dražebním jednání
Min.doba zveřejnění od 17.07.2017 do 15.08.2017.

Dražební vyhláška spis. zn.: 134 EX 16044/15 - 510
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 14.07.2017 do 15.08.2017.

Dražební vyhláška spis. zn.: 134 EX 16044/15 - 511
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 14.07.2017 do 15.08.2017.

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 645 / 3 v k. ú. Polánka u Kasejovic
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 04.07.2017 do 20.07.2017.

Veřejnoprávní smlouva č. P2 / 2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice č. P2 / 2017
Min.doba zveřejnění od 29.06.2017 do 15.07.2017.

Nařízení 5/2016 Plzeňského kraje
Kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Min.doba zveřejnění od 22.06.2017 do 31.08.2017.

Dražební vyhláška č.j.:134 EX 16044/15-491
Usnesení - Dražební vyhláška
Min.doba zveřejnění od 15.06.2017 do 15.07.2017.

Vyhlášení platnosti č.j.: OO-2/2017-406
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
Min.doba zveřejnění od 15.06.2017 do 16.07.2017.

Závěrečný účet města Kasejovice za rok 2016
Závěrečný účet města Kasejovice za rok 2016 s přílohami a zprávou nezávislého auditora.
Zveřejněno od 13.06.2017

Dražební vyhláška spis. zn.: 134 EX 16044/15 - 482
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 08.06.2017 do 11.07.2017.

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1680 v k. ú. Kasejovice
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 07.06.2017 do 23.06.2017.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 8. 6. 2017
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 8. června 2017 od 18,00 hodin v kulturním zařízení v Podhůří
Min.doba zveřejnění od 31.05.2017 do 08.06.2017.

Návrh závěrečného účtu za rok 2016
Návrh závěrečného účtu Města Kasejovice za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 17.05.2017 do 08.06.2017.

Návrh závěrečného účtu 2016 dle OdPa Po
Návrh závěrečného účtu Města Kasejovice za rok 2016 dle OdPa Po
Min.doba zveřejnění od 17.05.2017 do 08.06.2017.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: RR / 1850 / 17
KÚ Plzeňského kraje, Odbor regionálního rozvoje vydává VV o návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Min.doba zveřejnění od 12.05.2017 do 27.06.2017.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č. j.: DOP/4542/2017 - LoP
MěÚ Nepomuk, odbor dopravy vydává OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci zn.: MÚ/DOP/1946/17
Min.doba zveřejnění od 03.05.2017 do 19.05.2017.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č. j.: DOP/4434/2017 - LoP
MěÚ Nepomuk, odbor dopravy vydává OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
zn.: MÚ/DOP/1753/17
Min.doba zveřejnění od 28.04.2017 do 08.05.2017.

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1594 / 3 v k. ú. Kasejovice
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 27.04.2017 do 13.05.2017.

Veřejná vyhláška od FÚ č. j.: 965936/17/2300-11460-401159
FÚ pro Plzeňský kraj oznamuje, že ode dne 28.04.2017 do dne 29.05.2017 je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
Min.doba zveřejnění od 27.04.2017 do 30.04.2017.

Dražební vyhláška spis. zn.: 134 EX 16044/15 - 430
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 26.04.2017 do 27.05.2017.

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - duben 2017
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Min.doba zveřejnění od 11.04.2017 do 27.05.2017.

Záměr pronájmu pozemku v k. ú. Újezd u Kasejovic - duben 2017
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 04.04.2017 do 20.04.2017.