ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Dražební vyhláška
Soudní exekutor vydává Usnesení o Dražební vyhlášce
č.j.: 067 EX 1074/09-123.
Min.doba zveřejnění od 11.03.2013 do 23.05.2013.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční v úterý 12. března 2013 od 18,00 hodin v Klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích.
Min.doba zveřejnění od 05.03.2013 do 12.03.2013.

Veřejná vyhláška
MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti
č.j.: VŽP/601/2013-Va
spis. znač.: MÚ/VŽP/1814/12.
Min.doba zveřejnění od 05.03.2013 do 21.03.2013.

Vyúčtování za vodu v roce 2012
Zveřejnění informace o celkovém vyúčtování vody pro město Kasejovice v roce 2012
č.j.: MK/165/2013.
Min.doba zveřejnění od 26.02.2013 do 14.03.2013.

Záměr odprodeje pozemku
Město Kasejovice v souladu s §39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr odprodeje pozemku.
Min.doba zveřejnění od 26.02.2013 do 14.03.2013.

Informace od FÚ pro Plzeňský kraj
Informace ke kampani podávání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 22.02.2013 do 02.04.2013.

Návrh výroku rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Návrh výroku rozhodnutí
č.j.: MK/124/2013/Výst.
Min.doba zveřejnění od 21.02.2013 do 09.03.2013.

Výroční zpráva o poskytování informací 2012
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 20.02.2013 do 05.03.2013.

Záměr odprodeje pozemku
Město Kasejovice v souladu s §39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr odprodeje pozemku.
Min.doba zveřejnění od 14.02.2013 do 02.03.2013.

Dražební vyhláška
Exekutorský úřad Brno-venkov vydává Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)
č.j.: 137 Ex 22984/09-82.
Min.doba zveřejnění od 04.02.2013 do 20.02.2013.

Exekuční příkaz
Exekutorský úřad Brno vydává Exekuční příkaz
č.j.: 030 EX 3104/09-26.
Min.doba zveřejnění od 01.02.2013 do 17.02.2013.

Veřejná vyhláška
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí vydává Veřejnou vyhlášku - Návrh opatření obecné povahy
č. j. ŽP/620/13.
Min.doba zveřejnění od 23.01.2013 do 08.02.2013.

Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta ČR
MěÚ Kasejovice vydává Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta ČR ve dnech 25. – 26.1.2013 v obci Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 14.01.2013 do 26.01.2013.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR
Starostka města Kasejovice podle § 34 odst. 1 a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., zveřejňuje informaci o době a místě konání volby prezidenta ČR ve dnech 11. a 12.1.2013 v obci Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 27.12.2012 do 12.01.2013.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 13.12.2012 od 17.00 hodin ve společensko - kulturním centru města Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 04.12.2012 do 13.12.2012.

Záměr pronájmu
Město Kasejovice v souladu s §39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr pronájmu.
Min.doba zveřejnění od 03.12.2012 do 19.12.2012.

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
MěÚ Kasejovice jmenuje zapisovatele okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta konanou ve dnech 11. a 12.1.2013.
Min.doba zveřejnění od 01.12.2012 do 17.12.2012.

Dražební vyhláška
Soudní exekutor vydává dražební vyhlášku
č.j.: 2 EX 2544/03.
Min.doba zveřejnění od 28.11.2012 do 25.01.2013.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška veřejné dražby dobrovolné
č.: 04/12/D.
Min.doba zveřejnění od 28.11.2012 do 29.12.2012.

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel pro obec Životice.
Min.doba zveřejnění od 28.11.2012 do 14.12.2012.

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel pro obec Oselce.
Min.doba zveřejnění od 28.11.2012 do 14.12.2012.

Informace od MÚ Kasejovice o počtu a sídle volebních okrsků
MÚ Kasejovice zveřejňuje informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta republiky ve dnech 11. – 12.1.2013.
Min.doba zveřejnění od 27.11.2012 do 13.12.2012.

Návrh rozpočtu na rok 2013
Návrh rozpočtu města Kasejovice na rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 27.11.2012 do 13.12.2012.

Vyhlášení platnosti od k.ú. pro Plzeňký kraj
K.ú. pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Nepomuk vydává Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
č.j.: 00-3/2010-433.
Min.doba zveřejnění od 16.11.2012 do 17.12.2012.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro VOLBU PREZIDENTA REPUBLIKY ve dnech 11. – 12.1.2013
Min.doba zveřejnění od 12.11.2012 do 28.11.2012.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Nepomuk, č.j.:ZDŘ-92/2012-433
Min.doba zveřejnění od 08.11.2012 do 23.11.2012.

Záměr pronájmu
Město Kasejovice v souladu s §39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr pronájmu.
Min.doba zveřejnění od 05.11.2012 do 21.11.2012.

Vypsání zakázky
Město Kasejovice vypisuje zakázku na zimní údržbu místních komunikací a veřejného prostranství v majetku města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 01.11.2012 do 16.11.2012.

Stavební povolení
Stavební povolení - veřejná vyhláška - č.j.:DOP/1264/2012-Čas
Min.doba zveřejnění od 30.10.2012 do 15.11.2012.

Výzva majitelům nemovitostí v Kasejovicích
V souvislosti s dokončením obnovy katastrálního operátu v k.ú. Kasejovice vyzýváme všechny majitele nemovitostí k vyzvednutí srovnávacích sestav parcel na Městském úřadu v Kasejovicích do 30.10.2012.
Min.doba zveřejnění od 18.10.2012 do 31.10.2012.

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj vyhlašuje platnost obnoveného katastrálního operátu - Kladrubce
Min.doba zveřejnění od 01.10.2012 do 31.10.2012.

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj vyhlašuje platnost obnoveného katastrálního operátu - Přebudov
Min.doba zveřejnění od 01.10.2012 do 31.10.2012.

Záměr odprodeje
Město Kasejovice v souladu s §39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr odprodeje.
Min.doba zveřejnění od 01.10.2012 do 16.10.2012.

Volby do zastupitelstva Plzeňského kraje
Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje.
Min.doba zveřejnění od 27.09.2012 do 13.10.2012.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 27.9.2012 od 18.00 hodin v kulturním zařízení v Polánce
Min.doba zveřejnění od 20.09.2012 do 27.09.2012.

Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájení stavebního řízení č.j.: DOP/1264/2012-Čas
Min.doba zveřejnění od 19.09.2012 do 05.10.2012.

Usnesení o odročení dražby
Usnesení o odročení dražby
č.j.: 120 EX 477/11-124.
Min.doba zveřejnění od 13.09.2012 do 29.09.2012.

Oznámení od Pozemkového úřadu Plzeň-jih
Pozemkového úřadu Plzeň-jih vydává Oznámení
č.j.: 154766/2012-MZE-130727
spis.zn.: 2RP21807/2012-130727.
Min.doba zveřejnění od 12.09.2012 do 27.09.2012.

Oznámení od MÚ Kasejovice
MÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
č.j.: MK/698/2012/Výst.
Min.doba zveřejnění od 10.09.2012 do 26.09.2012.