ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Výzva k podání nabídky
Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA FOTBALOVÉ TRIBUNY A ŠATEN NA HŘIŠTI TJ SOKOL KASEJOVICE“
Min.doba zveřejnění od 29.07.2011 do 14.08.2011.

Rozhodnutí o umístění stavby
Rozhodnutí o umístění stavby „PRODLOUŽENÍ KANALIZACE – ULICE U TRATI A ULICE CHLOUMECKÁ - KASEJOVICE“ č.j.: MK/290/2011/Výst.
Min.doba zveřejnění od 27.07.2011 do 12.08.2011.

Oznámení veřejnosti
Oznámení veřejnosti - Veřejné projednání „I/20 Seč – Životice“
Min.doba zveřejnění od 19.07.2011 do 03.08.2011.

Oznámení veřejnosti
Oznámení veřejnosti - Posudek záměru „I/20 Seč – Životice“
Min.doba zveřejnění od 19.07.2011 do 03.08.2011.

VÝZVA PRO VLASTNÍKY KAPLIČEK A KŘÍŽŮ
v katastrálním území Přebudov a obci Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 18.07.2011 do 18.01.2012.

VÝZVA PRO VLASTNÍKY KAPLIČEK A KŘÍŽŮ
v katastrálním území a obci Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 15.07.2011 do 15.01.2012.

VÝZVA PRO VLASTNÍKY KAPLIČEK A KŘÍŽŮ
v katastrálním území Újezd u Kasejovic a obci Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 13.07.2011 do 13.01.2012.

Usnesení
Usnesení o určení lhůty vydané: Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Č.j.:MK/160 b)/2010/Výst.
Min.doba zveřejnění od 12.07.2011 do 27.07.2011.

Výzva k podání nabídky
Město Kasejovice Vás vyhlašuje výzvu k podání nabídky na provedení stavby: "REKONSTRUKCE  ČÁSTI VODOVODU CHLOUMEK, VČETNĚ PŘÍPOJEK"
Min.doba zveřejnění od 04.07.2011 do 15.07.2011.

VÝZVA PRO VLASTNÍKY KAPLIČEK A KŘÍŽŮ
v katastrálním území Chloumek u Kasejovic a obci Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 01.07.2011 do 01.01.2012.

Veřejná vyhláška
Oznámení o uložení písemnosti č.j.:27173/11/141971400152
Min.doba zveřejnění od 01.07.2011 do 16.07.2011.

VÝZVA PRO VLASTNÍKY KAPLIČEK A KŘÍŽŮ
v katastrálním území Kladrubce a obci Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 01.07.2011 do 01.01.2012.

Oznámení MěÚ Kasejovice, odbor výstavby
Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení č.j. MK /449/2011/Výst.
Min.doba zveřejnění od 23.06.2011 do 08.07.2011.

Oznámení MěÚ Kasejovice, odbor výstavby
Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení č.j. MK /407/2011/Výst.
Min.doba zveřejnění od 20.06.2011 do 05.07.2011.

Veřejnoprávní smlouva
Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby č.j.MK/450/2011
Min.doba zveřejnění od 14.06.2011 do 29.06.2011.

Výzva: Obnova lehkoatletického oválu
Město Kasejovice Vás vyhlašuje výzvu k podání nabídky na provedení stavby:
Min.doba zveřejnění od 13.06.2011 do 28.06.2011.

Výzva: Oprava místní komunikace - Kladrubce
Město Kasejovice Vás vyhlašuje výzvu k podání nabídky na provedení stavby:
Min.doba zveřejnění od 13.06.2011 do 28.06.2011.

Výzva: Rekonstrukce zdravotního střediska v Kasejovicích – II.etapa
Město Kasejovice Vás vyhlašuje výzvu k podání nabídky na provedení stavby:
Min.doba zveřejnění od 13.06.2011 do 28.06.2011.

Územní rozhodnutí, stavební povolení
Územní rozhodnutí a stavební povolení č.j. MK/243/2010/Výst.
Min.doba zveřejnění od 09.06.2011 do 24.06.2011.

Oznámení
Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 01.06.2011 do 08.06.2011.

Záměr
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:
Min.doba zveřejnění od 01.06.2011 do 16.06.2011.

Oznámení o zahájení územního řízení
Oznámení o zahájení územního řízení č.j. MK /318/2011/Výst.
Min.doba zveřejnění od 19.05.2011 do 04.06.2011.

Záměr
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:
Min.doba zveřejnění od 13.05.2011 do 01.06.2011.

VÝZVA PRO VLASTNÍKY KAPLIČEK A KŘÍŽŮ
v katastrálním území Polánka u Kasejovic a obci Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 11.05.2011 do 12.11.2011.

Oznámení o zahájení územního řízení
Oznámení o zahájení územního řízení č.j.: MK/290/2011/Výst.
Min.doba zveřejnění od 10.05.2011 do 25.05.2011.

Výzva k podání nabídky
Město Kasejovice vyhlašuje výzvu k podání nabídky na provedení stavby.
Min.doba zveřejnění od 06.05.2011 do 23.05.2011.

VÝZVA PRO VLASTNÍKY KAPLIČEK A KŘÍŽŮ
v katastrálním území Řesanice a obci Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 05.05.2011 do 06.11.2011.

Oznámení
Oznámení o uložení písemnosti č.j.:DV/166500110000261/1
Min.doba zveřejnění od 04.05.2011 do 20.05.2011.

Dražební vyhláška
Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání č.j.:087 Ex 535/07-44.
Min.doba zveřejnění od 02.05.2011 do 29.06.2011.

Dražební vyhláška
Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL. M., Exekutorský úřad Klatovy, č.j.:120 EX 3566/07-326.
Min.doba zveřejnění od 26.04.2011 do 17.06.2011.

Rozhodnutí
Územní rozhodnutí a stavební povolení č.j. 806/2010/Výst.
Min.doba zveřejnění od 20.04.2011 do 05.05.2011.

Územní rozhodnutí
Územníh rozhodnutí č.j. MK /35/2011/Výst.
Min.doba zveřejnění od 18.04.2011 do 03.05.2011.

Usnesení - Dražební vyhláška
EXEKUČNÍ ÚŘAD PRAHA 2 - Dražební vyhláška
Min.doba zveřejnění od 11.04.2011 do 25.04.2011.

Záměr
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:
Min.doba zveřejnění od 06.04.2011 do 24.04.2011.

Dražební vyhláška
číslo jednací: 125 EX 508/10-76
Min.doba zveřejnění od 28.03.2011 do 13.04.2011.

Oznámení
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - č.j.:MK/243/2011/Výst.
Min.doba zveřejnění od 25.03.2011 do 10.04.2011.

Záměr
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:
Min.doba zveřejnění od 16.03.2011 do 31.03.2011.

Zveřejnění informace
Náklady pro výpočet ceny poro vodné a stočné pro rok 2010.
Min.doba zveřejnění od 08.03.2011 do 23.03.2011.

Oznámení
Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 02.03.2011 do 10.03.2011.

Oznámení
Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 30.listopadu 2010 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 v České republice.
Min.doba zveřejnění od 28.02.2011 do 26.03.2011.