ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.: 030EX3104/09-90
Min.doba zveřejnění od 20.06.2013 do 23.08.2013.

Záměr pronájmu části pozemku
Město Kasejovice v souladu s §39 odst. 1 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje Záměr pronájmu části pozemku.
Min.doba zveřejnění od 05.06.2013 do 21.06.2013.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční v úterý 12.6.2013 od 18,00 hodin v Kulturním zařízení v Podhůří.
Min.doba zveřejnění od 04.06.2013 do 12.06.2013.

Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel
č.j.: SVS/2013/035318-P.
Min.doba zveřejnění od 03.06.2013 do 19.06.2013.

Usnesení o odročení dražebního jednání
Soudní exekutor v souladu s ustanovením § 55b odst. 2 exekučního řádu odročuje dražební jednání nařízené usnesením ze dne 8.3.2013, č.j. 067 EX 1074/09-123, a to na neurčito
č.j.: 067 EX 1074/09-150.
Min.doba zveřejnění od 27.05.2013 do 12.06.2013.

Záměr prodeje části pozemku
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr prodeje části pozemku.
Min.doba zveřejnění od 27.05.2013 do 12.06.2013.

Usnesení o nařízení dražebního roku
Exekutorský úřad Přerov vydává Usnesení o nařízení dražebního roku o provedení elektronické dražby
č.j.: 103 Ex 29464/11-86.
Min.doba zveřejnění od 21.05.2013 do 26.06.2013.

Veřejná vyhláška
KÚ Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje vydává Veřejnou vyhlášku
zn.: RR/1660/13.
Min.doba zveřejnění od 16.05.2013 do 01.07.2013.

Dražební vyhláška
Usnesení o nařízení dražebního jednání - dražební vyhláška
č.j.: 087 Ex 535/07- 110.
Min.doba zveřejnění od 09.05.2013 do 28.06.2013.

Záměr pronájmu
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr pronájmu budovy čp. 37 v Újezdě u Kasejovic.
Min.doba zveřejnění od 26.04.2013 do 12.05.2013.

Usnesení - Exekutorský úřad
Usnesení - Exekutorského úřadu Kladno č.j.:088EX 3387/08-105.
Min.doba zveřejnění od 23.04.2013 do 22.05.2013.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška Finančního úřadu v souvislosti s daní z nemovitostí na rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 22.04.2013 do 28.05.2013.

Dražební vyhláška
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání č.j.:087 Ex 535/07-92
Min.doba zveřejnění od 08.04.2013 do 28.06.2013.

Usnesení
Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) ze dne 4.4.2013, č.j. 087 Ex 535/07-92 se ve výroku II. mění tak, že slova „Katastrální pracoviště Nepomuk“ se nahrazují slovy „Katastrální pracoviště Plzeň-jih“. č.j.:087 Ex 535/07-93
Min.doba zveřejnění od 08.04.2013 do 28.06.2013.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy
č.j.: ŽP/3190/13.
Min.doba zveřejnění od 05.04.2013 do 21.04.2013.

Zpráva o hospodaření Svazku obcí za r. 2012
Zpráva o výsledcách přezkoumání hospodaření k 31.12.2012 - Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství.
Min.doba zveřejnění od 27.03.2013 do 12.04.2013.

Vyúčtování rozpočtu Svazku obcí za r. 2012
Vyúčtování rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 27.03.2013 do 12.04.2013.

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí za r. 2012
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 27.03.2013 do 12.04.2013.

Návrh rozpočtu Svazku obcí na r. 2013
Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 27.03.2013 do 12.04.2013.

Dražební vyhláška
Soudní exekutor vydává Usnesení o Dražební vyhlášce
č.j.: 108 EX 732/08.
Min.doba zveřejnění od 26.03.2013 do 25.04.2013.

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce
Město Kasejovice vyhlašuje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na provedení stavby: Oprava kapliček a křížků v majetku Města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 18.03.2013 do 28.03.2013.

Usnesení o zrušení dražebního jednání
Soudní exekutor vydává Usnesení o zrušení dražebního jednání
č.j.: 034Ex 1818/09-73.
Min.doba zveřejnění od 15.03.2013 do 19.04.2013.

Oznámení od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
č.j.: MK/991/2012/Výst.
Min.doba zveřejnění od 15.03.2013 do 31.03.2013.

Oznámení od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení o zahájení řízení
č.j.: MK/1018/2012/Výst.
Min.doba zveřejnění od 13.03.2013 do 29.03.2013.

Dražební vyhláška
Soudní exekutor vydává Usnesení o nařízení dražebního jednání (Dražební vyhláška)
č.j. 034Ex 1818/09-68.
Min.doba zveřejnění od 12.03.2013 do 19.04.2013.

Dražební vyhláška
Soudní exekutor vydává Usnesení o Dražební vyhlášce
č.j.: 067 EX 1074/09-123.
Min.doba zveřejnění od 11.03.2013 do 23.05.2013.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční v úterý 12. března 2013 od 18,00 hodin v Klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích.
Min.doba zveřejnění od 05.03.2013 do 12.03.2013.

Veřejná vyhláška
MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti
č.j.: VŽP/601/2013-Va
spis. znač.: MÚ/VŽP/1814/12.
Min.doba zveřejnění od 05.03.2013 do 21.03.2013.

Vyúčtování za vodu v roce 2012
Zveřejnění informace o celkovém vyúčtování vody pro město Kasejovice v roce 2012
č.j.: MK/165/2013.
Min.doba zveřejnění od 26.02.2013 do 14.03.2013.

Záměr odprodeje pozemku
Město Kasejovice v souladu s §39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr odprodeje pozemku.
Min.doba zveřejnění od 26.02.2013 do 14.03.2013.

Informace od FÚ pro Plzeňský kraj
Informace ke kampani podávání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 22.02.2013 do 02.04.2013.

Návrh výroku rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Návrh výroku rozhodnutí
č.j.: MK/124/2013/Výst.
Min.doba zveřejnění od 21.02.2013 do 09.03.2013.

Výroční zpráva o poskytování informací 2012
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 20.02.2013 do 05.03.2013.

Záměr odprodeje pozemku
Město Kasejovice v souladu s §39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr odprodeje pozemku.
Min.doba zveřejnění od 14.02.2013 do 02.03.2013.

Dražební vyhláška
Exekutorský úřad Brno-venkov vydává Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)
č.j.: 137 Ex 22984/09-82.
Min.doba zveřejnění od 04.02.2013 do 20.02.2013.

Exekuční příkaz
Exekutorský úřad Brno vydává Exekuční příkaz
č.j.: 030 EX 3104/09-26.
Min.doba zveřejnění od 01.02.2013 do 17.02.2013.

Veřejná vyhláška
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí vydává Veřejnou vyhlášku - Návrh opatření obecné povahy
č. j. ŽP/620/13.
Min.doba zveřejnění od 23.01.2013 do 08.02.2013.

Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta ČR
MěÚ Kasejovice vydává Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta ČR ve dnech 25. – 26.1.2013 v obci Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 14.01.2013 do 26.01.2013.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR
Starostka města Kasejovice podle § 34 odst. 1 a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., zveřejňuje informaci o době a místě konání volby prezidenta ČR ve dnech 11. a 12.1.2013 v obci Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 27.12.2012 do 12.01.2013.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 13.12.2012 od 17.00 hodin ve společensko - kulturním centru města Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 04.12.2012 do 13.12.2012.