ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

MěÚ Kasejovice zveřejňuje - Informace
MěÚ Kasejovice zveřejňuje - Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 01.11.2010 do 16.11.2010.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, datu a místě konání veřejného projednání a zveřejnění dokumentace
Min.doba zveřejnění od 27.10.2010 do 06.01.2011.

Dražební vyhláška
Usnesení o dražební vyhlášce
č.j.: č.j. 087 Ex 535/07/D2-54
9 Nc 2732/2007
Min.doba zveřejnění od 25.10.2010 do 10.11.2010.

MěÚ Kasejovice zveřejňuje - Oznámení
MěÚ Kasejovice zveřejňuje - Oznámení o zahájení sloučeného územního a stavebního řízení a pozvání k veřejnému jednání
č.j.: 744/2010/Výst.
Min.doba zveřejnění od 21.10.2010 do 06.11.2010.

Veřejná vyhláška
Město Kasejovice zveřejňuje Veřejnou vyhlášku
č.j.: MK/208/2010.
Min.doba zveřejnění od 18.10.2010 do 03.11.2010.

Veřejná vyhláška
Město Kasejovice vydává veřejnou vyhlášku
č.j.: MK/207/2010.
Min.doba zveřejnění od 18.10.2010 do 03.11.2010.

Výsledky voleb do zastupitelstva
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 18.10.2010 do 18.11.2010.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemností
č.j.: 24857/10/141970403021
Min.doba zveřejnění od 05.10.2010 do 20.10.2010.

Projednání
Město Kasejovice zveřejňuje Projednání návrhu úsemního opatření o stavební uzávěře veřejnou vyhláškou
č.j.: MK/207/2010.
Min.doba zveřejnění od 16.09.2010 do 01.10.2010.

Projednání
Město Kasejovice zveřejňuje Projednání návrhu úsemního opatření o stavební uzávěře veřejnou vyhláškou
MK/207/2010.
Min.doba zveřejnění od 16.09.2010 do 01.10.2010.

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města
Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 15.09.2010 do 30.09.2010.

Oznámení o době a místu konání voleb do Senátu Parlamentu ČR
Oznámení o době a místu konání voleb do Senátu Parlamentu ČR dne 15. a 16. října 2010.
Min.doba zveřejnění od 15.09.2010 do 30.09.2010.

Oznámení
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí.
Min.doba zveřejnění od 15.09.2010 do 30.09.2010.

Oznámení
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby.
Min.doba zveřejnění od 15.09.2010 do 30.09.2010.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
č.j.: MH/15471/2010
spis.zn: MH/14783/2010.
Min.doba zveřejnění od 08.09.2010 do 23.09.2010.

Veřejnoprávní smlouva
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kasejovice a obcí Oselce.
Min.doba zveřejnění od 02.09.2010 do 17.09.2010.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 15. a 16. října 2010.
Min.doba zveřejnění od 30.08.2010 do 15.09.2010.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice vydává Rozhodnutí
č.j.: MK/603/2010.
Min.doba zveřejnění od 25.08.2010 do 10.09.2010.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice vydává Rozhodnutí
č.j.: MK/601/2010.
Min.doba zveřejnění od 25.08.2010 do 10.09.2010.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice vydává Rozhodnutí
č.j.: MK/600/2010.
Min.doba zveřejnění od 25.08.2010 do 10.09.2010.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice vydává Rozhodnutí
č.j.: MK/595/2010.
Min.doba zveřejnění od 25.08.2010 do 10.09.2010.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice vydává Rozhodnutí
č.j.: MK/593/2010.
Min.doba zveřejnění od 25.08.2010 do 10.09.2010.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného 25.8.2010 v 18.00 hodin.
Min.doba zveřejnění od 17.08.2010 do 25.08.2010.

Stanovení minimálního počtu členů OVK
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 15. a 16. října 2010.
Min.doba zveřejnění od 16.08.2010 do 31.08.2010.

Zveřejnění Záměru
MěÚ Kasejovice oznamuje veřejnosti zveřejnění dokumentace záměru "I/20 Seč – Životice"
Min.doba zveřejnění od 10.08.2010 do 25.08.2010.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí
č.j.: 455/2010/Výst.
Min.doba zveřejnění od 27.07.2010 do 11.08.2010.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemností
č.j.: 21249/10/141570400961.
Min.doba zveřejnění od 26.07.2010 do 11.08.2010.

Informace pro volby do zastupitelstev obcí
Informace pro volby do zastupitelstev obcí, které byly vyhlášeny rozhodnutím prezidenta republiky na dny 15. – 16. října 2010.
Min.doba zveřejnění od 22.07.2010 do 07.08.2010.

Oznámení registračního úřadu Kasejovice
Oznámení registračního úřadu Kasejovice pro volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 15. - 16.10.2010.
Min.doba zveřejnění od 22.07.2010 do 07.08.2010.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí
č.j.: 215/2010/Výst.
Min.doba zveřejnění od 02.07.2010 do 17.07.2010.

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení stavebního řádu, vydává Rozhodnutí
č.j.: OREG 20715/2010/luka
spis. značka: OREG/20246/2010/luka.
Min.doba zveřejnění od 24.06.2010 do 10.07.2010.

Rozhodnutí od KÚ Plzeňského kraje
KÚ Plzeňského kraje, odbor vnitřních věcí a Krajský živnostenský úřad vydává Rozhodnutí
č.j.: VVŽÚ/9149/10
sp. zn.: ZN/4125/VVŽÚ/10.
Min.doba zveřejnění od 22.06.2010 do 07.07.2010.

Nařízení od města Nepomuk
Město Nepomuk vydává Nařízení č. N 1/2010 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.
Min.doba zveřejnění od 17.06.2010 do 03.07.2010.

Usnesení od soudního exekutora
Exekutorský úřad Klatovy vydává Usnesení
č.j.: 120 EX 3566/07-241.
Min.doba zveřejnění od 17.06.2010 do 02.07.2010.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemností
č.j.: 18987/10/141970400520.
Min.doba zveřejnění od 15.06.2010 do 01.07.2010.

Veřejnoprávní smlouva
Veřejnoprávní smlouva mezi městem Kasejovice a obcí Životice.
Min.doba zveřejnění od 15.06.2010 do 01.07.2010.

Záměr pronájmu
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr pronájmu.
Min.doba zveřejnění od 14.06.2010 do 29.06.2010.

Výběrové řízení - 1. kolo
Oznámení o 1. kole výběrového řízení čís. P/PL/2009/3818 a jeho podmínkách
č.j.: UZSVM/P/9600/2010-HMSO.
Min.doba zveřejnění od 08.06.2010 do 24.06.2010.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konané v úterý 15.6.2010.
Min.doba zveřejnění od 08.06.2010 do 15.06.2010.

Rozhodnutí od MěÚ Nepomuk
MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává Rozhodnutí - Územní rozhodnutí
č.j.: VŽP/1667/2010 - Sa
sp.zn.: MÚ/VŽP/834/10.
Min.doba zveřejnění od 03.06.2010 do 18.06.2010.