ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemností
č.j.: 21249/10/141570400961.
Min.doba zveřejnění od 26.07.2010 do 11.08.2010.

Informace pro volby do zastupitelstev obcí
Informace pro volby do zastupitelstev obcí, které byly vyhlášeny rozhodnutím prezidenta republiky na dny 15. – 16. října 2010.
Min.doba zveřejnění od 22.07.2010 do 07.08.2010.

Oznámení registračního úřadu Kasejovice
Oznámení registračního úřadu Kasejovice pro volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 15. - 16.10.2010.
Min.doba zveřejnění od 22.07.2010 do 07.08.2010.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí
č.j.: 215/2010/Výst.
Min.doba zveřejnění od 02.07.2010 do 17.07.2010.

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení stavebního řádu, vydává Rozhodnutí
č.j.: OREG 20715/2010/luka
spis. značka: OREG/20246/2010/luka.
Min.doba zveřejnění od 24.06.2010 do 10.07.2010.

Rozhodnutí od KÚ Plzeňského kraje
KÚ Plzeňského kraje, odbor vnitřních věcí a Krajský živnostenský úřad vydává Rozhodnutí
č.j.: VVŽÚ/9149/10
sp. zn.: ZN/4125/VVŽÚ/10.
Min.doba zveřejnění od 22.06.2010 do 07.07.2010.

Nařízení od města Nepomuk
Město Nepomuk vydává Nařízení č. N 1/2010 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.
Min.doba zveřejnění od 17.06.2010 do 03.07.2010.

Usnesení od soudního exekutora
Exekutorský úřad Klatovy vydává Usnesení
č.j.: 120 EX 3566/07-241.
Min.doba zveřejnění od 17.06.2010 do 02.07.2010.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemností
č.j.: 18987/10/141970400520.
Min.doba zveřejnění od 15.06.2010 do 01.07.2010.

Veřejnoprávní smlouva
Veřejnoprávní smlouva mezi městem Kasejovice a obcí Životice.
Min.doba zveřejnění od 15.06.2010 do 01.07.2010.

Záměr pronájmu
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr pronájmu.
Min.doba zveřejnění od 14.06.2010 do 29.06.2010.

Výběrové řízení - 1. kolo
Oznámení o 1. kole výběrového řízení čís. P/PL/2009/3818 a jeho podmínkách
č.j.: UZSVM/P/9600/2010-HMSO.
Min.doba zveřejnění od 08.06.2010 do 24.06.2010.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konané v úterý 15.6.2010.
Min.doba zveřejnění od 08.06.2010 do 15.06.2010.

Rozhodnutí od MěÚ Nepomuk
MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává Rozhodnutí - Územní rozhodnutí
č.j.: VŽP/1667/2010 - Sa
sp.zn.: MÚ/VŽP/834/10.
Min.doba zveřejnění od 03.06.2010 do 18.06.2010.

Pozvánka na Shromáždění zástupců svazku obcí
Pozvánka na jednání Shromáždění zástupců svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství.
Min.doba zveřejnění od 02.06.2010 do 17.06.2010.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí
č.j. 217/2010/Výst.
Min.doba zveřejnění od 01.06.2010 do 16.06.2010.

Veřejná vyhláška - Dožádání
Veřejná vyhláška o uložení písemností
č.j.: 192964/10/138963400324.
Min.doba zveřejnění od 19.05.2010 do 04.06.2010.

Rozhodnutí od MěÚ Nepomuk
MěÚ Nepomuk, odbor dopravy vadává Rozhodnutí - Veřejná vyhláška
č.j.: DOP/580/2010-Čas.
Min.doba zveřejnění od 13.05.2010 do 29.05.2010.

Oznámení o době a místu konání voleb do PSP ČR
Oznámení o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Min.doba zveřejnění od 13.05.2010 do 29.05.2010.

Veřejná vyhláška - Dožádání
Veřejná vyhláška o uložení písemností
č.j.: 16765/10/141570402429.
Min.doba zveřejnění od 12.05.2010 do 27.05.2010.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává rozhodnutí
č.j. 178/2010/Výst.
Min.doba zveřejnění od 06.05.2010 do 21.05.2010.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kasejovice
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kasejovice, IČO: 00256731 za rok 2009
č.j.: EK/1609/09.
Min.doba zveřejnění od 04.05.2010 do 19.05.2010.

Vodné a stočné pro rok 2010
Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2010.
Min.doba zveřejnění od 26.04.2010 do 12.05.2010.

Oznámení od MěÚ Nepomuk
MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává Oznámení
č.j.: VŽP/1318/2010 - Sa
MÚ/VŽP/834/10.
Min.doba zveřejnění od 26.04.2010 do 12.05.2010.

Oznámení od MěÚ Kasejovice
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
č.j.: 160/2010/Výst.
Min.doba zveřejnění od 19.04.2010 do 04.05.2010.

Oznámení od MěÚ Kasejovice
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
č.j. 215/2010/Výst.
Min.doba zveřejnění od 15.04.2010 do 30.04.2010.

Oznámení od MěÚ Kasejovice
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
č.j.: 217/2010/Výst.
Min.doba zveřejnění od 15.04.2010 do 30.04.2010.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 28. – 29. května 2010.
Min.doba zveřejnění od 29.03.2010 do 14.04.2010.

Oznámení od MěÚ Kasejovice
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
č.j.: 178/2010/Výst.
Min.doba zveřejnění od 24.03.2010 do 09.04.2010.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemností
č.j.: 7748/10/141970400520.
Min.doba zveřejnění od 18.03.2010 do 03.04.2010.

Rozhodnutí od MěÚ Blatná
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Rozhodnutí - Veřejná vyhláška
č.j.: MUBL 2113/2010
sp.zn.: 07/14784/2009/KK.
Min.doba zveřejnění od 15.03.2010 do 31.03.2010.

Záměr
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr.
Min.doba zveřejnění od 15.03.2010 do 31.03.2010.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného 16.03. 2010.
Min.doba zveřejnění od 08.03.2010 do 16.03.2010.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
č.j.: 5081/10/141570402429.
Min.doba zveřejnění od 23.02.2010 do 10.03.2010.

Záměr
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr pronájmu:
Min.doba zveřejnění od 23.02.2010 do 10.03.2010.

Dražební vyhláška
Soudní exekutor v Rakovníku vydává Usnesení o nařízení dražebního jednání - Dražební vyhlášku
č.j.: 087 Ex 535/07/D1-46
sp.zn.: 9 Nc 2732/2007.
Min.doba zveřejnění od 17.02.2010 do 05.03.2010.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice vydává Rozhodnutí
č.j. MK/17/2010.
Min.doba zveřejnění od 11.02.2010 do 26.02.2010.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška - Opakovaná dobrovolná dražba pozemků v k.ú. Dobřany a k.ú. Kasejovice, okres Plzeň - jih.
Min.doba zveřejnění od 04.02.2010 do 19.02.2010.

Návrh rozpočtu 2010 Svazku obcí okresu Plzeň-jih
Návrh rozpočtu 2010 Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství.
Min.doba zveřejnění od 29.01.2010 do 14.02.2010.

Vyúčtování 2009 Svazku obcí okresu Plzeň-jih
Vyúčtování 2009 Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství.
Min.doba zveřejnění od 29.01.2010 do 14.02.2010.