ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Program podpory neziskových organizací 2020
Program podpory neziskových organizací 2020 včetně příloh
Min.doba zveřejnění od 24.03.2020 do 20.12.2020.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace na základě usnesení RPK č. 4032/19
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace určené na zajištění dopravní obsužnosti území Plzeňského kraje v roce 2020
Min.doba zveřejnění od 24.03.2020 do 17.04.2020.

Usnesení vlády č. 109 - 112
Usnesení vlády č. 109 - 112
Min.doba zveřejnění od 20.03.2020 do 05.04.2020.

Mimořádné opatření od MZ č.j.: MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Min.doba zveřejnění od 20.03.2020 do 05.04.2020.

Usnesení vlády č. 106, 107 a 108
Usnesení vlády č. 106, 107 a 108
Min.doba zveřejnění od 19.03.2020 do 04.04.2020.

Rozhodnutí hejtmana Plzeňského kraje - vykonávání péče o děti za nouzového stavu
Rozhodnutí hejtmana Plzeňského kraje o vykonávání péče o děti a mládeže za nouzového stavu
Min.doba zveřejnění od 17.03.2020 do 02.04.2020.

Regulační opatření ve veřejné dopravě - 16.3.2020
Dnes 16.3.2020 od 12 hodin vyhlašuje hejtman Plzeňského kraje regulační opatření ve veřejné dopravě
Min.doba zveřejnění od 16.03.2020 do 01.04.2020.

Oznámení katastrálního úřadu o jednání dne 24.3.2020
Oznámení Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj k obnově katastrálního operátu v Řesanicích v souvislosti s krizovým opatřením Vlády ČR ze dne 15.3.2020 č. 215
Min.doba zveřejnění od 16.03.2020 do 24.03.2020.

Nouzový stav ČR, Ohrožení zdraví- výskyt koronaviru SARS CoV-2, Souhrnné informace 16.3.2020
Nouzový stav ČR, Ohrožení zdraví- výskyt koronaviru SARS CoV-2, Souhrnné informace, Usnesení vlády
Min.doba zveřejnění od 16.03.2020 do 01.04.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice spis. zn.: MEKAsp MK/156/2020
Městský úřad Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 10.03.2020 do 26.03.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice č.j.: MK/453/2019/Výst./3
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí - Povolení výjimky a územní rozhodnutí spis. zn.:MEKAsp MK/453/2019/Výst.
Min.doba zveřejnění od 05.03.2020 do 21.03.2020.

Vyjádření k zahájení územního řízení č.j.: MK/652/2019/Výst.
Vyjádření k zahájení územního řízení
Min.doba zveřejnění od 05.03.2020 do 21.03.2020.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 12.3.2020
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 12. března 2020 od 17:00 hodin v klubovně tělocvičny ZŠ Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 04.03.2020 do 12.03.2020.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje č.j.: PK-DSH/1857/20
Veřejná vyhláška od Krajského úřadu Plzeňského kraje - opatření obecné povahy: Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci spis. zn.: ZN/499/DSH/20
Min.doba zveřejnění od 28.02.2020 do 15.03.2020.

SPÚ ČR vydává Oznámení o zamýšleném převodu ze dne 13.5.2020
Státmí pozemkový úřad ČR vydává Oznámení o zamýšleném převodu v k.ú. Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 13.02.2020 do 13.05.2020.

Oznámení o prováděné stavbě v obci Chloumek - únor 2020
Oznámení o prováděné stavbě dle projektu společnosti Omexom GA Energo s.r.o. v obci Chloumek v únoru až březnu 2020
Min.doba zveřejnění od 12.02.2020 do 28.02.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/1848/2020 - BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích sp.zn.: MÚ/DOP/1027/20
Min.doba zveřejnění od 06.02.2020 do 22.02.2020.

Výroční zpráva o poskytování informací 2019
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019
Min.doba zveřejnění od 04.02.2020 do 20.02.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/1358/2020 - BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu sp. zn.: MÚ/DOP/629/20
Min.doba zveřejnění od 30.01.2020 do 15.02.2020.

Informace o přístupu k dokumentům města na r. 2020 ze dne 21.12.2020
Informace o přístupu k dokumentům města na rok 2020
Min.doba zveřejnění od 10.01.2020 do 31.12.2020.

Územního rozhodnutí č.j. MK/374/2019/Výst./3
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby zveřejňuje Veřejnou vyhlášku - Územního rozhodnutí sp. zn.: MEKAsp MK/374/2019/Výst.
Min.doba zveřejnění od 09.01.2020 do 24.01.2020.

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu v k.ú. Řesanice ze dne 8.1.2020
Město Kasejovice zveřejňuje oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu v k.ú. Řesanice
Min.doba zveřejnění od 08.01.2020 do 18.02.2020.

Záměr výpůjčky nebytového prostoru ze dne 7.1.2020
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 07.01.2020 do 23.01.2020.

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Kasejovice ze dne 7.1.2020
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 07.01.2020 do 23.01.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/12918/2019 - BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu sp. zn.: MÚ/DOP/5270/19
Min.doba zveřejnění od 20.12.2019 do 05.01.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/12914/2019 - BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu sp. zn.: MÚ/DOP/5321/19
Min.doba zveřejnění od 19.12.2019 do 04.01.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/12912/2019 - BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu sp. zn.: MÚ/DOP/5025/19
Min.doba zveřejnění od 19.12.2019 do 04.01.2020.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 4/2019
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Min.doba zveřejnění od 16.12.2019 do 01.01.2020.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 3/2019
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Min.doba zveřejnění od 16.12.2019 do 01.01.2020.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 2/2019
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 2/2019 o místním poplatku ze psů.
Min.doba zveřejnění od 16.12.2019 do 01.01.2020.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2019
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 16.12.2019 do 01.01.2020.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 63920/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH22476/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 09.12.2019 do 31.12.2022.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 12.12.2019
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 12. prosince 2019 od 17:00 hodin v klubovně tělocvičny ZŠ Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 04.12.2019 do 13.12.2019.

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním - ze dne 28.11.2019
Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním
Min.doba zveřejnění od 28.11.2019 do 30.01.2020.

Záměr prodeje pozemku ze dne 26.11.2019
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 26.11.2019 do 12.12.2019.

Záměr směny pozemků v k.ú. Kasejovice ze dne 26.11.2019
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 26.11.2019 do 12.12.2019.

Záměr směny pozemků v katastrálním území Kasejovice ze dne 26.11.2019
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 26.11.2019 do 12.12.2019.

Informace k návrhu rozpočtu města Kasejovice na rok 2020
Informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok 2019 a o očekávaném plnění rozpočtu roku 2019
Min.doba zveřejnění od 26.11.2019 do 12.12.2019.

Návrh rozpočtu města Kasejovice na r. 2020
Návrh rozpočtu města Kasejovice na rok 2020
Min.doba zveřejnění od 26.11.2019 do 12.12.2019.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2021-2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2021-2023 ke schvalovanému rozpočtu na r. 2020
Min.doba zveřejnění od 26.11.2019 do 12.12.2019.