ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/10678/2020-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích sp. zn.: MÚ/DOP/4314/20
Min.doba zveřejnění od 31.07.2020 do 16.08.2020.

Veřejná vyhláška od Ministerstva zemědělství č.j.: 33784/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH18295/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 28.07.2020 do 31.12.2022.

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje
Min.doba zveřejnění od 28.07.2020 do 04.10.2020.

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - rozpočet na rok 2020 schválený
Rozpočet schválený 2020, SVR 2021-2023 schválený, Zpráva auditora včetně výkazů a ZÚ 2019
Min.doba zveřejnění od 27.07.2020 do 12.08.2020.

Záměr směny pozemků ze dne 10.7.2020
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 10.07.2020 do 26.07.2020.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 16.7.2020
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 16. července 2020 od 16:00 hodin v klubovně tělocvičny ZŠ v Kasejovicích
Min.doba zveřejnění od 07.07.2020 do 17.07.2020.

Oznámení o stavbě nového odběrného místa - červen až září 2020
Oznámení o stavbě, která řeší zřízení nového odběrného místa
Min.doba zveřejnění od 02.07.2020 do 18.07.2020.

MěÚ Nepomuk vyhlašuje Nařízení č.1/2020 ze dne 1.7.2020
Rada města Nepomuk vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov LHO Nepomuk, platných od 1.1.2022 do 31.12.2031
Min.doba zveřejnění od 01.07.2020 do 31.10.2020.

Rozhodnutí od KÚPK č.j.: PK-RR/2332/20
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje vydává Rozhodnutí spis. zn.: ZN/242/RR/20
Min.doba zveřejnění od 30.06.2020 do 16.07.2020.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č.j.: KUJCK 76879/2020
Krajský úřad - Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici i. Třídy sp. zn.: ODSH 53266/2020/karvankova SO
Min.doba zveřejnění od 19.06.2020 do 05.07.2020.

Kasejovice-obytná zóna Chloumecká
Smlouva o dílo: Kasejovice-obytná zóna Chloumecká
Min.doba zveřejnění od 16.06.2020 do 02.07.2020.

Dražební vyhláška č.j.: 137 Ex 22058/11-122
Soudní exekutor vydává Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání Ev.č. opr.AVA 1182623843
Min.doba zveřejnění od 15.06.2020 do 13.08.2020.

Záměr pronájmu zubní ordinace ve zdravotním středisku v Kasejovicích č.p. 251
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 12.06.2020 do 28.06.2020.

Oznámení o konání opakované dražby elektronické dobrovolné č.: 0200186
Oznámení o konání opakované dražby elektronické dobrovolné č.: 0200186 dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění
Min.doba zveřejnění od 03.06.2020 do 09.07.2020.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 11.6.2020
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 11. června 2020 od 18:00 hodin v kulturním zařízení v Polánce
Min.doba zveřejnění od 02.06.2020 do 11.06.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/7161/2020 - BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích sp. zn.: MÚ/DOP/3772/20
Min.doba zveřejnění od 02.06.2020 do 18.06.2020.

Mimořádné opatření MZDR 15757/2020-19/MIN/KAN
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Min.doba zveřejnění od 27.05.2020 do 27.06.2020.

Usnesení vlády č.555
Mimořádné opatření
Min.doba zveřejnění od 27.05.2020 do 27.06.2020.

Návrh rozpočtu na rok 2020 SOPJ pro odp. hosp. a střednědobý výhled 2018 - 2022
Návrh rozpočtu na rok 2020 Svazek obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství a středně dobý rozpočtový výhled 2018-2022
Min.doba zveřejnění od 25.05.2020 do 25.06.2020.

Oprava části stropních konstrukcí zdravotního střediska v Kasejovicích
Smlouva o dílo: Oprava části stropních konstrukcí zdravotního střediska v Kasejovicích. Část 1. oprava podlahy a stropu v části osrdinace lékaře pro děti a dorost
Min.doba zveřejnění od 25.05.2020 do 10.06.2020.

Vyúčtování vodného/stočného za rok 2019
Vyúčtování vodného/stočného za rok 2019
Min.doba zveřejnění od 21.05.2020 do 06.06.2020.

Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 včetně výkazů účetní závěrky a zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2019
Min.doba zveřejnění od 19.05.2020 do 04.06.2020.

Specifikace pokynů MZD platných od 25.5.2020
Od 25. května 2020 bude POVOLENO následující
Min.doba zveřejnění od 18.05.2020 do 10.06.2020.

Záměr doplnění směny pozemků ze dne 14.5.2020
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 14.05.2020 do 30.05.2020.

Usnesení vlády č. 234
Usnesení vlády č. 234
Min.doba zveřejnění od 07.05.2020 do 23.05.2020.

Usnesení vlády č. 232 a 233
Usnesení vlády č. 232 a 233
Min.doba zveřejnění od 07.05.2020 do 23.05.2020.

Usnesení vlády č. 228 - 231
Usnesení vlády č. 228 - 231
Min.doba zveřejnění od 07.05.2020 do 23.05.2020.

Konání sňatečných obřadů od 11.5.2020
Aktuální informace k postupu při konání sňatečných obřadů od 11.5.2020
Min.doba zveřejnění od 07.05.2020 do 23.05.2020.

Usnesení vlády ze dne 4. května 2020 č. 509
Vláda České republiky vydává Opatření obecné povahy
Min.doba zveřejnění od 05.05.2020 do 21.05.2020.

Usnesení vlády č. 225 - 227
Usnesení vlády č. 225 - 227
Min.doba zveřejnění od 05.05.2020 do 21.05.2020.

Usnesení vlády č. 223 a 224
Usnesení vlády č. 223 a 224
Min.doba zveřejnění od 04.05.2020 do 20.05.2020.

Usnesení vlády č. 218 - 222
Usnesení vlády č. 218 - 222
Min.doba zveřejnění od 04.05.2020 do 04.05.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/6473/2020 - BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích sp. zn.: MÚ/DOP/3234/20
Min.doba zveřejnění od 29.04.2020 do 15.05.2020.

Usnesení vlády č. 193 - 198
Usnesení vlády č. 193 - 198
Min.doba zveřejnění od 24.04.2020 do 10.05.2020.

Usnesení vlády č. 185 - 192
Usnesení vlády č. 185 - 192
Min.doba zveřejnění od 24.04.2020 do 10.05.2020.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Plzeňský kraj č.j.: 809720/20/2300-11420-401159
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam čj. 809525/20/2300-11420-401159 je zpřístupněn k nahlédnutí
Min.doba zveřejnění od 23.04.2020 do 09.05.2020.

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu PJ pro odpadové hospodářství za r. 2019
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2019 včetně přílohy
Min.doba zveřejnění od 22.04.2020 do 08.05.2020.

Mimořádné opatření od MZ č.j.: MZDR 16193/2020-2/MIN/KAN
Ministerstvo zdravotnictví vydává Mimořádné opatření
Min.doba zveřejnění od 21.04.2020 do 07.05.2020.

Informace a opatření města Kasejovice v souvislosti s výskytem koronaviru
MÚ, lékaři, pošta, COOP, nabídka seniorům, tělocvična, Klub otevřených dveří, knihovna, sběrný dvůr
Min.doba zveřejnění od 20.04.2020 do 30.04.2020.

Dražební vyhláška č. 20200186
Dražební vyhláška - elektronické dražby dobrovolné
Min.doba zveřejnění od 20.04.2020 do 22.05.2020.