ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Výroční zpráva o poskytování informací 2015
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015
Min.doba zveřejnění od 10.02.2016 do 26.02.2016.

Vyúčtování vodné a stočné 2015
Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. zveřejňuje vyúčtování za rok 2015.
Min.doba zveřejnění od 09.02.2016 do 25.02.2016.

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 657/2 v k. ú. Kladrubce - únor 2016
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje Záměr pronájmu pozemku v k. ú. Kladrubce
Min.doba zveřejnění od 03.02.2016 do 19.02.2016.

Záměr pronájmu domu čp. 15 v Kladrubcích - únor 2016
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje Záměr pronájmu domu čp. 15 v Kladrubcích v k.ú. Kladrubce
Min.doba zveřejnění od 03.02.2016 do 19.02.2016.

Záměr směny pozemků v k.ú. Řesanice - únor 2016
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje Záměr směny pozemků v k.ú. Řesanice
Min.doba zveřejnění od 03.02.2016 do 19.02.2016.

Rozhodnutí zadavetele o zrušení výběrového řízení "Kasejovická příroda"
Zadavatel město Kasejovice vydává Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem "Kasejovická příroda - obnova parků a zelených ploch ve městě" bez udání důvodu.
Min.doba zveřejnění od 29.01.2016 do 14.02.2016.

Vyhlášení výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu "Kasejovická příroda – obnova parků a zelených ploch ve městě"
Město Kasejovice informuje o vyhlášení výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby pod názvem: Kasejovická příroda – obnova parků a zelených ploch ve městě
Min.doba zveřejnění od 25.01.2016 do 08.02.2016.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j: 155/2016-MZE-15120
Ministerstvo zemědělství oznamuje vydání opatření obecné povahy čj. 148/2016- MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016.
Min.doba zveřejnění od 13.01.2016 do 29.01.2016.

Veřejná vyhláška od SPÚ zn.: SPU 667504/2015
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj vydává Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Újezd u Kasejovic
spis. zn.: 2RP21035/2015-504201
Min.doba zveřejnění od 12.01.2016 do 28.01.2016.

Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí 2015
Firma CETIN nabízí zdarma pro veřejnost vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.
Min.doba zveřejnění od 28.12.2015 do 13.01.2016.

Dražební vyhláška č.9160
Dražební vyhláška o vyhlášení dobrovolné veřejné dražby.
Min.doba zveřejnění od 18.12.2015 do 12.02.2016.

Dražební vyhláška č.j.: 103 EX 29464/11-156
Usnesení o opakované dražbě - dražební vyhláška.
Min.doba zveřejnění od 09.12.2015 do 04.02.2016.

Rozhodnutí č.j. MK/589/2015/Výst.
Rozhodnutí - Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby.
Min.doba zveřejnění od 02.12.2015 do 18.12.2015.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 8. 12. 2015
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční v úterý 8. prosince 2015 od 18,00 hodin v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích.
Min.doba zveřejnění od 01.12.2015 do 08.12.2015.

Návrh rozpočtu 2016
Návrh rozpočtu Města Kasejpovice na rok 2016.
Min.doba zveřejnění od 20.11.2015 do 05.12.2015.

Návrh rozpočtového výhledu ke schválenému rozpočtu na r. 2016
Návrh rozpočtového výhledu Města Kasejovice ke schválenému rozpočtu na r. 2016
Min.doba zveřejnění od 20.11.2015 do 05.12.2015.

Výběrové řízení č.j.:UZSVM/P/2015-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje Výběrové řízení na zajištění zájemce o koupi nemovitéhoi majetku.
Min.doba zveřejnění od 02.11.2015 do 05.12.2015.

Dražební vyhláška č.j.: 120 EX 477/11-303
Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání.
Min.doba zveřejnění od 30.10.2015 do 14.01.2016.

Dražební vyhláška č.j.: 085 EX 1343/06-405
Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba.
Min.doba zveřejnění od 20.10.2015 do 15.12.2015.

Oznámení zahájení řízení č.j. MK/589/2015/Výst
Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení.
Min.doba zveřejnění od 12.10.2015 do 28.10.2015.

Záměr pronájmu - říjen 2015 - 1
Město Kasejovice v souladu s $39 odst.1 zákona č.128/200 Sb., o obcích zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 12.10.2015 do 28.10.2015.

Záměr výpůjčky - říjen 2015 - 1
Město Kasejovice v souladu s $39 odst.1 zákona č.128/200 Sb., o obcích zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 12.10.2015 do 28.10.2015.

Záměr prodeje - říjen 2015 - 1
Město Kasejovice v souladu s $39 odst.1 zákona č.128/200 Sb., o obcích zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 12.10.2015 do 28.10.2015.

Veřejná vyhláška MK/654/2015
Informace o uložení písemnosti.
Min.doba zveřejnění od 06.10.2015 do 22.10.2015.

Veřejnoprávní smlouva č.P1/2015
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Kasejovice z rozpočtu města Kasejovice č.P1/2015
Min.doba zveřejnění od 01.10.2015 do 15.10.2015.

Záměr prodeje pozemků v k. ú. Přebudov - září 2015
Město Kasejovice v souladu s $39 odst.1 zákona č.128/200 Sb., o obcích zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 23.09.2015 do 09.10.2015.

Dražební vyhláška č.j.: 067 EX 2445/12-163
Usnesení o dražebním jenání.
Min.doba zveřejnění od 21.09.2015 do 23.10.2015.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 8. 9. 2015
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční v úterý 8. září 2015 od 18,00 hodin v kulturním zařízení v Kladrubcích.
Min.doba zveřejnění od 01.09.2015 do 08.09.2015.

Záměr prodeje - srpen 2015
Město Kasejovice v souladu s $39 odst.1 zákona č.128/200 Sb., o obcích zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 27.08.2015 do 12.09.2015.

Odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru srpen 2015
Odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru vydané hejtmanem Plzeňského kraje.
Min.doba zveřejnění od 17.08.2015 do 01.09.2015.

Dražební vyhláška č.j.: 067 EX 2445/12-132
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku (o elektronické dražbě) nemovitých věcí.
Min.doba zveřejnění od 12.08.2015 do 23.09.2015.

Záměr pronájmu pozemku - srpen 2015
Město Kasejovice v souladu s $39 odst.1 zákona č.128/200 Sb., o obcích zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 07.08.2015 do 23.08.2015.

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru srpen 2015
Hejtman Plzeňského kraje vyhlašuje období nepříznivých klimatických podmínek pro účely vymezení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Min.doba zveřejnění od 06.08.2015 do 16.08.2015.

Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03
Dokumenty v souvislosti s Programem zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03
Min.doba zveřejnění od 21.07.2015 do 21.08.2015.

Veřejnoprávní smlouva IN3/2015
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční finanční podpory Římskokatolické farnosti Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 21.07.2015 do 06.08.2015.

Výzva k podání nabídek k zakázce malého rozsahu 2. kategorie - červenec 2015
Výzva k podání nabídek (Zadávací dokumentace) k zakázce malého rozsahu: "Nákup kontejnerů a kompostérů pro město Kasejovice"
Min.doba zveřejnění od 20.07.2015 do 04.08.2015.

Nabídka k prodeji hrobové příslušenství č.j.:12105/P/2015-HMSO
Nabídky k prodeji movitého majetku hrobové příslušenství na hřbitově ve Vrčeni.
Min.doba zveřejnění od 11.06.2015 do 27.06.2015.

Veřejnoprávní smlouva IN1/2015
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace na zajištění dopravní obsužnosti IN1/2015
Min.doba zveřejnění od 11.06.2015 do 27.06.2015.

Oznámení vlastníkům a nájemcům pozemků o stavbě nového vzdušného vedení v termínu květen - srpen 2015
Stavba řeší nahrazení stávajícího vzdušného vedení novým včetně podpěrných bodů, dle projektu vypracovaného společností Montprojekt, a. s.
Min.doba zveřejnění od 02.06.2015 do 01.09.2015.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 9. 6. 2015
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční v úterý 9. června 2015 od 18,00 hodin v kulturním zařízení v Újezdě u Kasejovic.
Min.doba zveřejnění od 01.06.2015 do 09.06.2015.