ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice sp. zn.: MEKAsp MK/22/2019 ze dne 12.2.2019
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 12.02.2019 do 28.02.2019.

Záměr pronájmu pozemku ze dne 11.2.2019
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 11.02.2019 do 27.02.2019.

Záměr prodeje pozemku ze dne 11.2.2019
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 11.02.2019 do 27.02.2019.

Dražební vyhláška č.j.: 120 EX 32373/12-291
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
Min.doba zveřejnění od 05.02.2019 do 11.04.2019.

Oznámení o zjednoduššeném zveřejňování na kamenné ÚD ze dne 4.2.2019
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství sděluje, že návrhy dokumentů a schválené dokumenty rozpočtového hospodaření roku 2018 a 2019 jsou zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách
Min.doba zveřejnění od 04.02.2019 do 20.02.2019.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice sp. zn.: MEKAsp MK/22/2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 30.01.2019 do 15.02.2019.

Výroční zpráva o poskytování informací 2018
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018
Min.doba zveřejnění od 25.01.2019 do 10.02.2019.

Opatření obecné povahy od MěÚ Nepomuk č.j.: VŽP/149/2019 - HoL
MěÚ v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí vydává OOP - Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje zn.: MÚ/VŽP/221/19
Min.doba zveřejnění od 14.01.2019 do 30.01.2019.

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje zn.: PK-RR/112/19
KÚ Plzeňského kraje zveřejňuje Veřejnou vyhlášku o vydání Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Min.doba zveřejnění od 09.01.2019 do 25.01.2019.

Záměr prodeje domu a pozemků v Kladrubcích ze dne 8.1.2019
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 08.01.2019 do 24.01.2019.

Záměr pronájmu pozemku s následnou koupí ze dne 8.1.2019
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 08.01.2019 do 24.01.2019.

Zpráva o uplatňování ÚP Kasejovice za období 2014 - 20118
Zpráva o uplatňování ÚP Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 08.01.2019 do 24.01.2019.

Dražební vyhláška č.j.: 117 EX 2943/11-140
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 20.12.2018 do 31.01.2019.

Bezúplatný převod pozemku ZN/243/IM18
Plzeňský kraj zveřejňuje záměr darovat pozemek
Min.doba zveřejnění od 12.12.2018 do 12.01.2019.

Ukončení zjišťovacího řízení I/20 Kasejovice - obchvat, č.j.: PK-ŽP/23027/18
Ukončení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů spis. zn.: ZN/1509/ŽP/18
Min.doba zveřejnění od 11.12.2018 do 27.12.2018.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 18.12.2018
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční v úterý 18. prosince 2018 od 17:00 hodin v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích
Min.doba zveřejnění od 10.12.2018 do 18.12.2018.

Oznámení o vyřazení pozemků z veřejné nabídky v k.ú. Kasejovice a k.ú. Přebudov č.j.: SPU 547192/2018/Rou
Oznámení o vyřazení pozemků z veřejné nabídky dle ust. § 11a odst. 1 zák. č. 229/1991 Sb.
Min.doba zveřejnění od 04.12.2018 do 04.01.2019.

Dodatek č.2 ke smlouvě mezi obcí Hradiště a městem Kasejovice
Dodatek č.2 ke smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
Min.doba zveřejnění od 03.12.2018 do 19.12.2018.

Návrh rozpočtu města Kasejovice na rok 2019
Návrh rozpočtu města Kasejovice na rok 2019 včetně informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok 2018
Min.doba zveřejnění od 28.11.2018 do 14.12.2018.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020-2022 ke schvalovanému rozpočtu na rok 2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020-2022 ke schvalovanému rozpočtu na rok 2019
Min.doba zveřejnění od 28.11.2018 do 14.12.2018.

Informační povinnost správce - 28.11.2018
Informační povinnost správce osobních údajů
Min.doba zveřejnění od 28.11.2018 do 14.12.2018.

Záměr pronájmu pozemku ze dne 28.11.2018
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 28.11.2018 do 14.12.2018.

Záměr prodeje pozemku ze dne 28.11.2018
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 28.11.2018 do 14.12.2018.

Výzva vlastníkům lesa č. j.: PK-ŽP/22068/18
KÚ Plzeňského, odbor životního prostředí kraje vydává Výzvu vlastníkům lesa včetně Přílohy č. 2
Min.doba zveřejnění od 26.11.2018 do 30.04.2019.

Dodatek č.1 ke smlouvě mezi obcí Nezdřev a městem Kasejovice
Dodatek č.1 ke smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
Min.doba zveřejnění od 26.11.2018 do 12.12.2018.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 28. 11. 2018
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve středu 28. listopadu 2018 od 17:00 hodin v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích
Min.doba zveřejnění od 20.11.2018 do 28.11.2018.

Veřejná nabídka pozemků určených k převodu v katastru Kasejovice a Přebudov
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním zástupcům podle zákona č. 229/1991 Sb.
Min.doba zveřejnění od 05.11.2018 do 05.12.2018.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje č. j.: PK-DSH/12041/18
KÚ Plzeňského kraje vydává OOP - Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci sp. zn.: ZN/2675/DSH/18
Min.doba zveřejnění od 24.10.2018 do 09.11.2018.

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 5. 11. 2018
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Kasejovice, které se bude konat 5. 11. 2018 od 18:00 hodin v KSC Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 24.10.2018 do 05.11.2018.

Vytyčování stávajících sítí NN pro společnost ČEZ Distribuce a.s. - Kasejovice
Vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN pro společnost ČEZ Distribuce a.s. v lokalitě Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 24.10.2018 do 01.12.2018.

Vytyčování stávajících sítí NN pro společnost ČEZ Distribuce a.s. - Přebudov
Vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN pro společnost ČEZ Distribuce a.s. v lokalitě Přebudov
Min.doba zveřejnění od 24.10.2018 do 01.12.2018.

Zahájení zjišťovacího řízení záměru - I/20 Kasejovice, obchvat
Oznámení veřejnosti - Zahájení zjišťovacího řízení záměru I/20 Kasejovice, obchvat
Min.doba zveřejnění od 24.10.2018 do 22.11.2018.

Rozpočtové opatření Svazku obcí okresu Plzeň - jih č. 1/2018
Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje Rozpočtové opatření č. 1/2018
Min.doba zveřejnění od 17.10.2018 do 02.11.2018.

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Kasejovice 5. a 6. 10. 2018 - počty hlasů
Výsledky voleb do zastupitelstev měst a obcí konaných 5. 10. - 6. 10. 2018
Min.doba zveřejnění od 10.10.2018 do 26.10.2018.

Výsledky voleb do zastupitelstev měst a obcí konaných 5. 10. - 6. 10. 2018
Výsledky voleb do zastupitelstva města Kasejovice konaných 5. 10. - 6. 10. 2018
Min.doba zveřejnění od 08.10.2018 do 24.10.2018.

Zápis o výsledku voleb konaných ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Zveřejnění Zápisu o výsledku voleb v souladu s ust. § 47 zákona o volbách
Min.doba zveřejnění od 08.10.2018 do 24.10.2018.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: ZN/2304/DSH/18
KÚ Plzeňského kraje vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy spis. zn.: PK-DSH/10549/18
Min.doba zveřejnění od 04.10.2018 do 20.10.2018.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice č. j.: MK/451/2018/Výst.
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Územní rozhodnutí sp. zn.: MEKAsp MK/451/2018/Výst.
Min.doba zveřejnění od 27.09.2018 do 13.10.2018.

Veřejná vyhláška č.j.: MÚ/VŽP/1951/18
OZNÁMENÍ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMÍHO PLÁNU KASEJOVICE
Min.doba zveřejnění od 25.09.2018 do 27.10.2018.

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby č. j.: 120 EX 32373/12-210
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
Min.doba zveřejnění od 21.09.2018 do 17.01.2019.