ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice - prosinec 2014
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 11. prosince 2014 od 17,00 hodin v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích.
Min.doba zveřejnění od 03.12.2014 do 11.12.2014.

Rozpočtový výhled na r. 2016 - 2018
Rozpočtový výhled města Kasejovice ke schválenému rozpočtu na r. 2015 pro roky 2016 - 2018.
Min.doba zveřejnění od 24.11.2014 do 10.12.2014.

Návrh rozpočtu na rok 2015
Návrh rozpočtu města Kasejovice na rok 2015.
Min.doba zveřejnění od 24.11.2014 do 10.12.2014.

Rozhodnuti od MěÚ Kasejovice č. j.: MK/676/2014/Výst.
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí o umístění stavby "Domovní vrtaná studna".
Min.doba zveřejnění od 20.11.2014 do 06.12.2014.

UZSVM vyhlašuje výběrové řízení na RD v obci Oselce - listopad 2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v k. ú. Oselce.
Min.doba zveřejnění od 19.11.2014 do 19.12.2014.

Výzva k podání nabíky - zimní údržba 2014/2015
Město Kasejovice vypisuje zakázku na zimní údržbu místních komunikací a veřejného prostranství v majetku města Kasejovice v k.ú. Kladrubce, v k.ú. Podhůří a v k.ú. Přebudov – prohrnování sněhu – zima 2014/2015.
Min.doba zveřejnění od 10.11.2014 do 19.11.2014.

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě - projednávání přestupků Hradiště 2014
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků - obec Hradiště.
Min.doba zveřejnění od 10.11.2014 do 27.11.2014.

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě - ISÚI Hradiště 2014
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí - obec Hradiště.
Min.doba zveřejnění od 10.11.2014 do 27.11.2014.

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě - evidence obyvatel Životice 2014
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel - obec Životice.
Min.doba zveřejnění od 10.11.2014 do 27.11.2014.

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě - projednávání přestupků Životice 2014
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků - obec Životice.
Min.doba zveřejnění od 10.11.2014 do 27.11.2014.

Usnesení exekutora č.j.: 120 EX 477/11-210
Usnesení jež nařizuje nový čas a místo dražebního jednání.
Min.doba zveřejnění od 07.11.2014 do 05.02.2015.

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Kasejovice 2014
Výsledky voleb do Zastupitelstva města Kasejovice 10. – 11.10.2014.
Min.doba zveřejnění od 06.11.2014 do 22.11.2014.

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice - 5. listopadu 2014
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 27.10.2014 do 05.11.2014.

Oznámení od MěÚ Kasejovice č. j.: MK/696/2014/Výst.
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, pozvání k ústnímu jednání a řízení o povolení výjimky.
Min.doba zveřejnění od 16.10.2014 do 01.11.2014.

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva města 2014
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva města Kasejovice konaných 10. a 11.10.2014
Min.doba zveřejnění od 13.10.2014 do 13.11.2014.

Oznámení od MěÚ Kasejovice č. j.: MK/676/2014/Výst.
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, pozvání k ústnímu jednání a seznámení s podklady rozhodnutí.
Min.doba zveřejnění od 07.10.2014 do 23.10.2014.

Veřejná vyhláška od Státního pozemkového úřadu - zn. SPU 439279/2014
Veřejná vyhláška o vytyčení a předání nových pozemků dle schváleného návrhu pozemkové úpravy v k.ú. Řesanice, které se bude konat dne 3.11., 4.11. a 5.11. 2014 od 8:00 do 17:00, spis. zn.: 2RP3511/2014-504201.
Min.doba zveřejnění od 03.10.2014 do 01.11.2014.

Oznámení o době a místě konání voleb - volby 10. a 11.102014
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce města Kasejovice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.
Min.doba zveřejnění od 23.09.2014 do 12.10.2014.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice - 26. září 2014
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční v pátek 26.9.2014 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MÚ Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 19.09.2014 do 26.10.2014.

Veřejná vyhláška č.j.:SPU 437530/2014
Veřejná vyhláška o vytyčení a předání nových pozemků - Chloumek u Kasejovic
Min.doba zveřejnění od 12.09.2014 do 29.09.2014.

ÚZSVM vyhlašuje Výběrové řízení - 1. 9. 2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje Výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitých a movitých věcí v k. ú. Vrčeň.
Min.doba zveřejnění od 01.09.2014 do 01.11.2014.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice - září 2014
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 11.9.2014 od 19,00 hodin v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích.
Min.doba zveřejnění od 29.08.2014 do 11.09.2014.

Záměr pronájmu nebytových prostor v Kasejovicích - srpen 2014
Město Kasejovice zveřejňuje Záměr pronájmu nebytových prostor v Kasejovicích.
Min.doba zveřejnění od 26.08.2014 do 11.09.2014.

Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Řesanice - srpen 2014
Město Kasejovice zveřejňuje Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Řesanice.
Min.doba zveřejnění od 26.08.2014 do 11.09.2014.

Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Podhůří u Nepomuka - srpen 2014
Město Kasejovice zveřejňuje Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Podhůří u Nepomuka.
Min.doba zveřejnění od 26.08.2014 do 11.09.2014.

INFORMACE o počtu a sídle volebních okrsků - volby 10. a 11.10.2014
INFORMACE o počtu a sídle volebních okrsků pro VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ ve dnech 10. a 11. října 2014
Min.doba zveřejnění od 25.08.2014 do 11.09.2014.

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby 10. a 11.10.2014
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí konaných 10. a 11.10.2014.
Min.doba zveřejnění od 19.08.2014 do 12.10.2014.

Vyhláška od okresního soudu Plzeň - jih č. j.: 3 Nc 751/2014 -9
Okresní soud Plzeň - jih vydává Vyhlášku dle § 71 odst. l občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Min.doba zveřejnění od 11.08.2014 do 01.08.2015.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby 10.a 11.10.2014
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ ve dnech 10. a 11. října 2014
Min.doba zveřejnění od 07.08.2014 do 11.09.2014.

Výzva k podání cenové nabídky - červenec 2014
Město Kasejovice vydává výzvu k podání cenové nabídky "Oprava technické zhodnocení Tatra 148 CAS - 32".
Min.doba zveřejnění od 28.07.2014 do 07.08.2014.

Záměr prodeje pozemků v Kladrubcích - červenec 2014
Město Kasejovice zveřejňuje Záměr prodeje pozemku.
Min.doba zveřejnění od 25.07.2014 do 10.08.2014.

Záměr pronájmu pozemku v Polánce - červenec 2014
Město Kasejovice zveřejňuje Záměr pronájmu pozemku.
Min.doba zveřejnění od 25.07.2014 do 10.08.2014.

Záměr směny pozemků - červenec 2014
Město Kasejovice zveřejňuje Záměr směny pozemků.
Min.doba zveřejnění od 25.07.2014 do 10.08.2014.

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu noým mapováním č.j.:OO-5/2014-406
Oznámení Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj.
Min.doba zveřejnění od 21.07.2014 do 22.08.2014.

Počet podpisů na peticích kandidátních listin - volby 10. a 11. října 2014
Oznámení - počet podpisů na peticích kandidátních listin pro volby do obecních zastupitelstev konaných ve dnech 10. a 11. října 2014
Min.doba zveřejnění od 15.07.2014 do 15.08.2014.

Oznámení k volbám konaných ve dnech 10. a 11. října 2014
OZNÁMENÍ Městského úřadu Kasejovice pro volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 10. a 11. října 2014.
Min.doba zveřejnění od 15.07.2014 do 15.08.2014.

Veřejná vyhláška č.j.: MUBL 3370/2014
Rozhodnutí - stavební povolení.
Min.doba zveřejnění od 09.07.2014 do 25.07.2014.

Záměr směny pozemků v Přebudově - červenec 2014
Město Kasejovice zveřejňuje Záměr směny pozemků v k. ú. Přebudov.
Min.doba zveřejnění od 07.07.2014 do 23.07.2014.

Záměr směny pozemků v Kasejovicích - červenec 2014
Město Kasejovice zveřejňuje Záměr směny pozemků v k. ú. Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 07.07.2014 do 23.07.2014.

Oznámení od MěÚ Kasejovice pro volby do zastupitelstev obcí 2014
Městský úřad Kasejovice vydává Oznámení pro volby do zastupitelstev obcí konané 10.10. a 11.10.2014
Min.doba zveřejnění od 30.06.2014 do 31.07.2014.