ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice vydává Rozhodnutí
č.j.: MK/601/2010.
Min.doba zveřejnění od 25.08.2010 do 10.09.2010.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice vydává Rozhodnutí
č.j.: MK/600/2010.
Min.doba zveřejnění od 25.08.2010 do 10.09.2010.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice vydává Rozhodnutí
č.j.: MK/595/2010.
Min.doba zveřejnění od 25.08.2010 do 10.09.2010.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice vydává Rozhodnutí
č.j.: MK/593/2010.
Min.doba zveřejnění od 25.08.2010 do 10.09.2010.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného 25.8.2010 v 18.00 hodin.
Min.doba zveřejnění od 17.08.2010 do 25.08.2010.

Stanovení minimálního počtu členů OVK
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 15. a 16. října 2010.
Min.doba zveřejnění od 16.08.2010 do 31.08.2010.

Zveřejnění Záměru
MěÚ Kasejovice oznamuje veřejnosti zveřejnění dokumentace záměru "I/20 Seč – Životice"
Min.doba zveřejnění od 10.08.2010 do 25.08.2010.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí
č.j.: 455/2010/Výst.
Min.doba zveřejnění od 27.07.2010 do 11.08.2010.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemností
č.j.: 21249/10/141570400961.
Min.doba zveřejnění od 26.07.2010 do 11.08.2010.

Informace pro volby do zastupitelstev obcí
Informace pro volby do zastupitelstev obcí, které byly vyhlášeny rozhodnutím prezidenta republiky na dny 15. – 16. října 2010.
Min.doba zveřejnění od 22.07.2010 do 07.08.2010.

Oznámení registračního úřadu Kasejovice
Oznámení registračního úřadu Kasejovice pro volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 15. - 16.10.2010.
Min.doba zveřejnění od 22.07.2010 do 07.08.2010.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí
č.j.: 215/2010/Výst.
Min.doba zveřejnění od 02.07.2010 do 17.07.2010.

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení stavebního řádu, vydává Rozhodnutí
č.j.: OREG 20715/2010/luka
spis. značka: OREG/20246/2010/luka.
Min.doba zveřejnění od 24.06.2010 do 10.07.2010.

Rozhodnutí od KÚ Plzeňského kraje
KÚ Plzeňského kraje, odbor vnitřních věcí a Krajský živnostenský úřad vydává Rozhodnutí
č.j.: VVŽÚ/9149/10
sp. zn.: ZN/4125/VVŽÚ/10.
Min.doba zveřejnění od 22.06.2010 do 07.07.2010.

Nařízení od města Nepomuk
Město Nepomuk vydává Nařízení č. N 1/2010 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.
Min.doba zveřejnění od 17.06.2010 do 03.07.2010.

Usnesení od soudního exekutora
Exekutorský úřad Klatovy vydává Usnesení
č.j.: 120 EX 3566/07-241.
Min.doba zveřejnění od 17.06.2010 do 02.07.2010.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemností
č.j.: 18987/10/141970400520.
Min.doba zveřejnění od 15.06.2010 do 01.07.2010.

Veřejnoprávní smlouva
Veřejnoprávní smlouva mezi městem Kasejovice a obcí Životice.
Min.doba zveřejnění od 15.06.2010 do 01.07.2010.

Záměr pronájmu
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr pronájmu.
Min.doba zveřejnění od 14.06.2010 do 29.06.2010.

Výběrové řízení - 1. kolo
Oznámení o 1. kole výběrového řízení čís. P/PL/2009/3818 a jeho podmínkách
č.j.: UZSVM/P/9600/2010-HMSO.
Min.doba zveřejnění od 08.06.2010 do 24.06.2010.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konané v úterý 15.6.2010.
Min.doba zveřejnění od 08.06.2010 do 15.06.2010.

Rozhodnutí od MěÚ Nepomuk
MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává Rozhodnutí - Územní rozhodnutí
č.j.: VŽP/1667/2010 - Sa
sp.zn.: MÚ/VŽP/834/10.
Min.doba zveřejnění od 03.06.2010 do 18.06.2010.

Pozvánka na Shromáždění zástupců svazku obcí
Pozvánka na jednání Shromáždění zástupců svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství.
Min.doba zveřejnění od 02.06.2010 do 17.06.2010.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí
č.j. 217/2010/Výst.
Min.doba zveřejnění od 01.06.2010 do 16.06.2010.

Veřejná vyhláška - Dožádání
Veřejná vyhláška o uložení písemností
č.j.: 192964/10/138963400324.
Min.doba zveřejnění od 19.05.2010 do 04.06.2010.

Rozhodnutí od MěÚ Nepomuk
MěÚ Nepomuk, odbor dopravy vadává Rozhodnutí - Veřejná vyhláška
č.j.: DOP/580/2010-Čas.
Min.doba zveřejnění od 13.05.2010 do 29.05.2010.

Oznámení o době a místu konání voleb do PSP ČR
Oznámení o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Min.doba zveřejnění od 13.05.2010 do 29.05.2010.

Veřejná vyhláška - Dožádání
Veřejná vyhláška o uložení písemností
č.j.: 16765/10/141570402429.
Min.doba zveřejnění od 12.05.2010 do 27.05.2010.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává rozhodnutí
č.j. 178/2010/Výst.
Min.doba zveřejnění od 06.05.2010 do 21.05.2010.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kasejovice
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kasejovice, IČO: 00256731 za rok 2009
č.j.: EK/1609/09.
Min.doba zveřejnění od 04.05.2010 do 19.05.2010.

Vodné a stočné pro rok 2010
Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2010.
Min.doba zveřejnění od 26.04.2010 do 12.05.2010.

Oznámení od MěÚ Nepomuk
MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává Oznámení
č.j.: VŽP/1318/2010 - Sa
MÚ/VŽP/834/10.
Min.doba zveřejnění od 26.04.2010 do 12.05.2010.

Oznámení od MěÚ Kasejovice
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
č.j.: 160/2010/Výst.
Min.doba zveřejnění od 19.04.2010 do 04.05.2010.

Oznámení od MěÚ Kasejovice
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
č.j. 215/2010/Výst.
Min.doba zveřejnění od 15.04.2010 do 30.04.2010.

Oznámení od MěÚ Kasejovice
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
č.j.: 217/2010/Výst.
Min.doba zveřejnění od 15.04.2010 do 30.04.2010.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 28. – 29. května 2010.
Min.doba zveřejnění od 29.03.2010 do 14.04.2010.

Oznámení od MěÚ Kasejovice
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
č.j.: 178/2010/Výst.
Min.doba zveřejnění od 24.03.2010 do 09.04.2010.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemností
č.j.: 7748/10/141970400520.
Min.doba zveřejnění od 18.03.2010 do 03.04.2010.

Rozhodnutí od MěÚ Blatná
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Rozhodnutí - Veřejná vyhláška
č.j.: MUBL 2113/2010
sp.zn.: 07/14784/2009/KK.
Min.doba zveřejnění od 15.03.2010 do 31.03.2010.

Záměr
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr.
Min.doba zveřejnění od 15.03.2010 do 31.03.2010.