ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

VÝZVA PRO VLASTNÍKY KAPLIČEK A KŘÍŽŮ
v katastrálním území Újezd u Kasejovic a obci Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 13.07.2011 do 13.01.2012.

Usnesení
Usnesení o určení lhůty vydané: Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Č.j.:MK/160 b)/2010/Výst.
Min.doba zveřejnění od 12.07.2011 do 27.07.2011.

Výzva k podání nabídky
Město Kasejovice Vás vyhlašuje výzvu k podání nabídky na provedení stavby: "REKONSTRUKCE  ČÁSTI VODOVODU CHLOUMEK, VČETNĚ PŘÍPOJEK"
Min.doba zveřejnění od 04.07.2011 do 15.07.2011.

VÝZVA PRO VLASTNÍKY KAPLIČEK A KŘÍŽŮ
v katastrálním území Chloumek u Kasejovic a obci Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 01.07.2011 do 01.01.2012.

Veřejná vyhláška
Oznámení o uložení písemnosti č.j.:27173/11/141971400152
Min.doba zveřejnění od 01.07.2011 do 16.07.2011.

VÝZVA PRO VLASTNÍKY KAPLIČEK A KŘÍŽŮ
v katastrálním území Kladrubce a obci Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 01.07.2011 do 01.01.2012.

Oznámení MěÚ Kasejovice, odbor výstavby
Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení č.j. MK /449/2011/Výst.
Min.doba zveřejnění od 23.06.2011 do 08.07.2011.

Oznámení MěÚ Kasejovice, odbor výstavby
Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení č.j. MK /407/2011/Výst.
Min.doba zveřejnění od 20.06.2011 do 05.07.2011.

Veřejnoprávní smlouva
Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby č.j.MK/450/2011
Min.doba zveřejnění od 14.06.2011 do 29.06.2011.

Výzva: Obnova lehkoatletického oválu
Město Kasejovice Vás vyhlašuje výzvu k podání nabídky na provedení stavby:
Min.doba zveřejnění od 13.06.2011 do 28.06.2011.

Výzva: Oprava místní komunikace - Kladrubce
Město Kasejovice Vás vyhlašuje výzvu k podání nabídky na provedení stavby:
Min.doba zveřejnění od 13.06.2011 do 28.06.2011.

Výzva: Rekonstrukce zdravotního střediska v Kasejovicích – II.etapa
Město Kasejovice Vás vyhlašuje výzvu k podání nabídky na provedení stavby:
Min.doba zveřejnění od 13.06.2011 do 28.06.2011.

Územní rozhodnutí, stavební povolení
Územní rozhodnutí a stavební povolení č.j. MK/243/2010/Výst.
Min.doba zveřejnění od 09.06.2011 do 24.06.2011.

Oznámení
Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 01.06.2011 do 08.06.2011.

Záměr
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:
Min.doba zveřejnění od 01.06.2011 do 16.06.2011.

Oznámení o zahájení územního řízení
Oznámení o zahájení územního řízení č.j. MK /318/2011/Výst.
Min.doba zveřejnění od 19.05.2011 do 04.06.2011.

Záměr
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:
Min.doba zveřejnění od 13.05.2011 do 01.06.2011.

VÝZVA PRO VLASTNÍKY KAPLIČEK A KŘÍŽŮ
v katastrálním území Polánka u Kasejovic a obci Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 11.05.2011 do 12.11.2011.

Oznámení o zahájení územního řízení
Oznámení o zahájení územního řízení č.j.: MK/290/2011/Výst.
Min.doba zveřejnění od 10.05.2011 do 25.05.2011.

Výzva k podání nabídky
Město Kasejovice vyhlašuje výzvu k podání nabídky na provedení stavby.
Min.doba zveřejnění od 06.05.2011 do 23.05.2011.

VÝZVA PRO VLASTNÍKY KAPLIČEK A KŘÍŽŮ
v katastrálním území Řesanice a obci Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 05.05.2011 do 06.11.2011.

Oznámení
Oznámení o uložení písemnosti č.j.:DV/166500110000261/1
Min.doba zveřejnění od 04.05.2011 do 20.05.2011.

Dražební vyhláška
Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání č.j.:087 Ex 535/07-44.
Min.doba zveřejnění od 02.05.2011 do 29.06.2011.

Dražební vyhláška
Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL. M., Exekutorský úřad Klatovy, č.j.:120 EX 3566/07-326.
Min.doba zveřejnění od 26.04.2011 do 17.06.2011.

Rozhodnutí
Územní rozhodnutí a stavební povolení č.j. 806/2010/Výst.
Min.doba zveřejnění od 20.04.2011 do 05.05.2011.

Územní rozhodnutí
Územníh rozhodnutí č.j. MK /35/2011/Výst.
Min.doba zveřejnění od 18.04.2011 do 03.05.2011.

Usnesení - Dražební vyhláška
EXEKUČNÍ ÚŘAD PRAHA 2 - Dražební vyhláška
Min.doba zveřejnění od 11.04.2011 do 25.04.2011.

Záměr
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:
Min.doba zveřejnění od 06.04.2011 do 24.04.2011.

Dražební vyhláška
číslo jednací: 125 EX 508/10-76
Min.doba zveřejnění od 28.03.2011 do 13.04.2011.

Oznámení
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - č.j.:MK/243/2011/Výst.
Min.doba zveřejnění od 25.03.2011 do 10.04.2011.

Záměr
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:
Min.doba zveřejnění od 16.03.2011 do 31.03.2011.

Zveřejnění informace
Náklady pro výpočet ceny poro vodné a stočné pro rok 2010.
Min.doba zveřejnění od 08.03.2011 do 23.03.2011.

Oznámení
Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 02.03.2011 do 10.03.2011.

Oznámení
Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 30.listopadu 2010 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 v České republice.
Min.doba zveřejnění od 28.02.2011 do 26.03.2011.

Záměr
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:
Min.doba zveřejnění od 24.02.2011 do 14.03.2011.

Nařízení
Státní veterinární správy SVS/981/2011.
Min.doba zveřejnění od 21.02.2011 do 25.03.2011.

Veřejnoprávní smlouva
Veřejnoprávní smlouva s obcí Hradiště.
Min.doba zveřejnění od 07.02.2011 do 23.02.2011.

Oznámení
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby
Min.doba zveřejnění od 07.02.2011 do 10.03.2011.

Vyhlášení platnosti
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
Min.doba zveřejnění od 28.01.2011 do 28.02.2011.

Informace
Platby poplatků za svoz odpadu převodem z účtu.
Min.doba zveřejnění od 24.01.2011 do 30.04.2011.