ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Veřejná vyhláška
Oznámení o možnosti převzít písemnosti
Min.doba zveřejnění od 30.11.2011 do 15.12.2011.

Návrh rozpočtu na rok 2012
Návrh rozpočtu města Kasejovice na rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 21.11.2011 do 08.12.2011.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.:144EX2868/11-35.
Min.doba zveřejnění od 21.11.2011 do 15.12.2011.

Oznámení
Oznámení zahájení územního řízení o změně využití území a nařízení veřejného ústního jednání. Č.j.:MK/827/2011/Výst.
Min.doba zveřejnění od 18.11.2011 do 03.12.2011.

Veřejná vyhláška
Oznámení o možnosti převzít písemnosti
Č.j. MK/785/2011
Min.doba zveřejnění od 15.11.2011 do 30.11.2011.

Dražební vyhláška
č.j. 087 Ex 535/07- 60 9 Nc 2732/2007-15
Min.doba zveřejnění od 15.11.2011 do 30.11.2011.

Oznámení Městský úřad Horažďovice
Oznámení o uložení písemnosti
Číslo jednací: MH/18732/2011
Spisová značka / pořadí: MH/17519/2011/04
Min.doba zveřejnění od 15.11.2011 do 30.11.2011.

Veřejná vyhláška Pozemkový úřad Plzeň-jih
Veřejná vyhláška Pozemkový úřad Plzeň-jih pro ÚVODNÍ JEDNÁNÍ podle § 7 zákona č. 139/2002 Sb. v jeho platném znění, ve věci komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Chloumek u Kasejovic
Min.doba zveřejnění od 10.11.2011 do 26.11.2011.

Vypsání zakázky
Město Kasejovice vypisuje zakázku na zimní údržbu místních komunikací a veřejného prostranství v majetku města Kasejovice – prohrnování sněhu – zima 2011/2012.
Min.doba zveřejnění od 03.11.2011 do 11.11.2011.

Veřejná vyhláška Pozemkový úřad Plzeň-jih
pro ÚVODNÍ JEDNÁNÍ podle § 7 zákona č. 139/2002 Sb. v jeho platném znění, ve věci komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Řesanice
Min.doba zveřejnění od 02.11.2011 do 24.11.2011.

Vyhlášení
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
Min.doba zveřejnění od 02.11.2011 do 03.12.2011.

Územní rozhodnutí, stavební povolení
Územní rozhodnutí a stavební povolení č.j. MK /407/2011/Výst.
Min.doba zveřejnění od 06.10.2011 do 21.10.2011.

Záměr
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:
Min.doba zveřejnění od 21.09.2011 do 06.10.2011.

Veřejnoprávní smlouva Nezdřev
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí uzavřená mezi Městam Kasejovice a obcí Nezdřev.
Min.doba zveřejnění od 21.09.2011 do 06.10.2011.

Veřejnoprávní smlouva Hradiště
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí uzavřená mezi Městam Kasejovice a obcí Hradiště.
Min.doba zveřejnění od 14.09.2011 do 30.09.2011.

Veřejnoprávní smlouva Životice
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí uzavřená mezi Městam Kasejovice a obcí Životice.
Min.doba zveřejnění od 14.09.2011 do 30.09.2011.

Územní rozhodnutí
Územní rozhodnutí č.j. MK /318/2011/Výst. – dělení pozemku.
Min.doba zveřejnění od 12.09.2011 do 27.09.2011.

Oznámení Pozemkový úřad Plzeň-jih
Oznámení o šetření průběhu hranic pozemků č.j.155905/2011-MZE-130727
Min.doba zveřejnění od 05.09.2011 do 29.09.2011.

Veřejná vyhláška Pozemkový úřad Plzeň-jih
Veřejná vyhláška o doručení pozvánky č.j.155905/2011-MZE-130727
Min.doba zveřejnění od 05.09.2011 do 29.09.2011.

Oznámení Pozemkový úřad Plzeň-jih
Oznámení o šetření průběhu hranic pozemků č.j.155925/2011-MZE-130727
Min.doba zveřejnění od 05.09.2011 do 29.09.2011.

Veřejná vyhláška Pozemkový úřad Plzeň-jih
Veřejná vyhláška o doručení pozvánky č.j.155925/2011-MZE-130727
Min.doba zveřejnění od 05.09.2011 do 29.09.2011.

Oznámení
Oznámení o dokončeni obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.
Min.doba zveřejnění od 02.09.2011 do 03.10.2011.

Dražební vyhláška
Číslo jednací: 125 EX 508/10-103
Min.doba zveřejnění od 29.08.2011 do 30.09.2011.

Oznámení
Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 25.08.2011 do 08.09.2011.

Veřejnoprávní smlouva
Veřejnoprávní smlouva o změně územního rozhodnutí o umístění stavby.
Min.doba zveřejnění od 23.08.2011 do 08.09.2011.

Rozhodnutí
Rozhodnutí o změně stavby a stavebního povolení č.j. MK/449/2010/Výst.
Min.doba zveřejnění od 04.08.2011 do 19.08.2011.

Územní rozhodnutí
Územní rozhodnutí „ Kulturní a sportovní centrum Bezděkov“, č.j.:160/2010/Výst.
Min.doba zveřejnění od 01.08.2011 do 15.08.2011.

Výzva k podání nabídky
Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA FOTBALOVÉ TRIBUNY A ŠATEN NA HŘIŠTI TJ SOKOL KASEJOVICE“
Min.doba zveřejnění od 29.07.2011 do 14.08.2011.

Rozhodnutí o umístění stavby
Rozhodnutí o umístění stavby „PRODLOUŽENÍ KANALIZACE – ULICE U TRATI A ULICE CHLOUMECKÁ - KASEJOVICE“ č.j.: MK/290/2011/Výst.
Min.doba zveřejnění od 27.07.2011 do 12.08.2011.

Oznámení veřejnosti
Oznámení veřejnosti - Veřejné projednání „I/20 Seč – Životice“
Min.doba zveřejnění od 19.07.2011 do 03.08.2011.

Oznámení veřejnosti
Oznámení veřejnosti - Posudek záměru „I/20 Seč – Životice“
Min.doba zveřejnění od 19.07.2011 do 03.08.2011.

VÝZVA PRO VLASTNÍKY KAPLIČEK A KŘÍŽŮ
v katastrálním území Přebudov a obci Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 18.07.2011 do 18.01.2012.

VÝZVA PRO VLASTNÍKY KAPLIČEK A KŘÍŽŮ
v katastrálním území a obci Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 15.07.2011 do 15.01.2012.

VÝZVA PRO VLASTNÍKY KAPLIČEK A KŘÍŽŮ
v katastrálním území Újezd u Kasejovic a obci Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 13.07.2011 do 13.01.2012.

Usnesení
Usnesení o určení lhůty vydané: Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Č.j.:MK/160 b)/2010/Výst.
Min.doba zveřejnění od 12.07.2011 do 27.07.2011.

Výzva k podání nabídky
Město Kasejovice Vás vyhlašuje výzvu k podání nabídky na provedení stavby: "REKONSTRUKCE  ČÁSTI VODOVODU CHLOUMEK, VČETNĚ PŘÍPOJEK"
Min.doba zveřejnění od 04.07.2011 do 15.07.2011.

VÝZVA PRO VLASTNÍKY KAPLIČEK A KŘÍŽŮ
v katastrálním území Chloumek u Kasejovic a obci Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 01.07.2011 do 01.01.2012.

Veřejná vyhláška
Oznámení o uložení písemnosti č.j.:27173/11/141971400152
Min.doba zveřejnění od 01.07.2011 do 16.07.2011.

VÝZVA PRO VLASTNÍKY KAPLIČEK A KŘÍŽŮ
v katastrálním území Kladrubce a obci Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 01.07.2011 do 01.01.2012.

Oznámení MěÚ Kasejovice, odbor výstavby
Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení č.j. MK /449/2011/Výst.
Min.doba zveřejnění od 23.06.2011 do 08.07.2011.