ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Zveřejnění informace
Náklady pro výpočet vodného a stočného za rok 2011
Min.doba zveřejnění od 08.03.2012 do 24.03.2012.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 8.3.2012 od 18.00 hodin v klubovně tělocvičny v Kasejovicích
Min.doba zveřejnění od 01.03.2012 do 08.03.2012.

Oznámení o odročení dražby
Dražební rok movitých věcí nařízený na den 29.02.2012 oznámením o opětovné dražbě č.j. 144 EX 2868/11-40 ze dne 13.12.2011 se odročuje na neurčito.
č.j.: 144 EX 2868/11 - 50
Min.doba zveřejnění od 29.02.2012 do 15.03.2012.

Oznámení MÚ Kasejovice, odbor výstavby
Oznámení MÚ Kasejovice, odbor výstavby o zahájení řízení o změně využití území č.j.: MK/131/2012/Výst.
Min.doba zveřejnění od 16.02.2012 do 02.03.2012.

Finanční arbitr - mimosoudní orgán
Některé finanční spory lze řešit u státem zřízeného mimosoudního orgánu - finančního arbitra
Min.doba zveřejnění od 13.02.2012 do 08.06.2012.

Oznámení o částečné revizi v k.ú. Přebudov
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí k.ú. Přebudov obce Kasejovice
č.j.: OO-6/2012-433
Min.doba zveřejnění od 09.02.2012 do 11.03.2012.

Oznámení o částečné revizi v k.ú. Kladrubce
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí k.ú. Kladrubce obce Kasejovice
OO-5/2012-433
Min.doba zveřejnění od 09.02.2012 do 11.03.2012.

Oznámení o obnově katastrálního operátu v k.ú. Přebudov
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby v k.ú. Přebudov obce Kasejovice
č.j.: OO-6/2012-433
Min.doba zveřejnění od 09.02.2012 do 11.03.2012.

Oznámení o obnově katastrálního operátu v k.ú. Kladrubce
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby v k.ú. Kladrubce obce Kasejovice
č.j.: OO-5/2012-433
Min.doba zveřejnění od 09.02.2012 do 11.03.2012.

Rozhodnutí MěÚ Kasejovice, odbor výstavby
Rozhodnutí MěÚ Kasejovice, odbor výstavby o umístění stavby a stavebním povolení
č.j.: MK/565/2011/Výst.
Min.doba zveřejnění od 08.02.2012 do 24.02.2012.

Vyúčtování rozpočtu Svazku obcí za rok 2011
Vyúčtování rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství za rok 2011
Min.doba zveřejnění od 03.02.2012 do 19.02.2012.

Návrh rozpočtu Svazku obcí na rok 2012
Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství pro rok 2012
Min.doba zveřejnění od 03.02.2012 do 19.02.2012.

Veřejnoprávní smlouva Nezdřev
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupkové agendy uzavřené mezi městem Kasejovice a obcí Nezdřev
Min.doba zveřejnění od 26.01.2012 do 11.02.2012.

Výroční zpráva o poskytování informací 2011
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2011.
Min.doba zveřejnění od 26.01.2012 do 13.02.2012.

Usnesení o odročení dražebního jednání č.j.: 103 Ex 29464/11-38
Dražba nemovitostí nařízená usnesením č.j. 103 Ex 29464/11-34, které vydal dne 27.12.2011 soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána se odročuje na neurčito.
Min.doba zveřejnění od 25.01.2012 do 10.02.2012.

Rozhodnutí MěÚ Kasejovice, odbor výstavby
Rozhodnutí MěÚ Kasejovice, odbor výstavby o změně využití území č.j.: 827/2011/Výst.
Min.doba zveřejnění od 16.01.2012 do 31.01.2012.

Oznámení KVS Plzeň chovatelům hospodářských zvířat
Zdravotní zkoušky - preventivní a diagnostické úkony u hospodářských zvířat
č.j.: SVS/121/2012-KVSP
Min.doba zveřejnění od 11.01.2012 do 26.01.2012.

Dražební vyhláška
Usnesení k dražební vyhlášce o provedení elektronické dražby nemovitosti
č.j.: 103 Ex 29464/11-34
Min.doba zveřejnění od 28.12.2011 do 09.02.2012.

Odročení dražby
Dražební rok movitých věcí nařízený na den 14.12.2011 dražební vyhláškou č.j. 144 EX 2868/11-35 ze dne 15.11.2011 se odročuje na den 29.02.2012 ve 13 hod.
Min.doba zveřejnění od 28.12.2011 do 01.03.2012.

Dražební vyhláška
Usnesení o dražební vyhlášce
číslo jednací: 120 EX 37544/10-76
Min.doba zveřejnění od 21.12.2011 do 29.02.2012.

Exekuční příkaz
Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitostí
Číslo jednací: 120 EX 37544/10-29
110193109
Min.doba zveřejnění od 21.12.2011 do 29.02.2012.

Oznámení MÚ Kasejovice, odbor výstavby
Oznámení zahájení sloučeného územního a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
č.j.: MK/565/2011/Výst.
Min.doba zveřejnění od 19.12.2011 do 03.01.2012.

Veřejná vyhláška
Oznámení FÚ v Blovicích o uložení písemnosti
č.j.: 55534/11/141971402429
Min.doba zveřejnění od 19.12.2011 do 04.01.2012.

Rozhodnutí
Rozhodnutí Městského úřadu Kasejovice
č.j.: MK/785/2011/6
Min.doba zveřejnění od 08.12.2011 do 24.12.2011.

Nařízení Státní veterinární správy
Nařízení Státní veterinární správy č.j.:SVS/6210/2011
Min.doba zveřejnění od 30.11.2011 do 15.12.2011.

Oznámenío konání Zastupitelstva
Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 30.11.2011 do 08.12.2011.

Veřejná vyhláška
Oznámení o možnosti převzít písemnosti
Min.doba zveřejnění od 30.11.2011 do 15.12.2011.

Návrh rozpočtu na rok 2012
Návrh rozpočtu města Kasejovice na rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 21.11.2011 do 08.12.2011.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.:144EX2868/11-35.
Min.doba zveřejnění od 21.11.2011 do 15.12.2011.

Oznámení
Oznámení zahájení územního řízení o změně využití území a nařízení veřejného ústního jednání. Č.j.:MK/827/2011/Výst.
Min.doba zveřejnění od 18.11.2011 do 03.12.2011.

Veřejná vyhláška
Oznámení o možnosti převzít písemnosti
Č.j. MK/785/2011
Min.doba zveřejnění od 15.11.2011 do 30.11.2011.

Dražební vyhláška
č.j. 087 Ex 535/07- 60 9 Nc 2732/2007-15
Min.doba zveřejnění od 15.11.2011 do 30.11.2011.

Oznámení Městský úřad Horažďovice
Oznámení o uložení písemnosti
Číslo jednací: MH/18732/2011
Spisová značka / pořadí: MH/17519/2011/04
Min.doba zveřejnění od 15.11.2011 do 30.11.2011.

Veřejná vyhláška Pozemkový úřad Plzeň-jih
Veřejná vyhláška Pozemkový úřad Plzeň-jih pro ÚVODNÍ JEDNÁNÍ podle § 7 zákona č. 139/2002 Sb. v jeho platném znění, ve věci komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Chloumek u Kasejovic
Min.doba zveřejnění od 10.11.2011 do 26.11.2011.

Vypsání zakázky
Město Kasejovice vypisuje zakázku na zimní údržbu místních komunikací a veřejného prostranství v majetku města Kasejovice – prohrnování sněhu – zima 2011/2012.
Min.doba zveřejnění od 03.11.2011 do 11.11.2011.

Veřejná vyhláška Pozemkový úřad Plzeň-jih
pro ÚVODNÍ JEDNÁNÍ podle § 7 zákona č. 139/2002 Sb. v jeho platném znění, ve věci komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Řesanice
Min.doba zveřejnění od 02.11.2011 do 24.11.2011.

Vyhlášení
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
Min.doba zveřejnění od 02.11.2011 do 03.12.2011.

Územní rozhodnutí, stavební povolení
Územní rozhodnutí a stavební povolení č.j. MK /407/2011/Výst.
Min.doba zveřejnění od 06.10.2011 do 21.10.2011.

Záměr
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:
Min.doba zveřejnění od 21.09.2011 do 06.10.2011.

Veřejnoprávní smlouva Nezdřev
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí uzavřená mezi Městam Kasejovice a obcí Nezdřev.
Min.doba zveřejnění od 21.09.2011 do 06.10.2011.