ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-59640/2022-16212
Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: MZE-59640/2022-16212
Min.doba zveřejnění od 04.11.2022 do 31.12.2023.

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volbu prezidenta ČR konanou ve dnech 13. a 14.1.2023
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volbu prezidenta ČR konanou ve dnech 13. a 14.1.2023
Min.doba zveřejnění od 04.11.2022 do 15.01.2023.

Plánovaná odstávka elektřiny v Řesanicích, Nové Vsi a v Řesanicích 22.11.2022
Plánovaná odstávka elektřiny proběhne dne 22.11.2022 od 7:30 do 15:30 hodin
Min.doba zveřejnění od 01.11.2022 do 23.11.2022.

Plánovaná odstávka elektřiny v Řesanicích 16.11.2022
Plánovaná odstávka elektřiny v Řesanicích proběhne dne 16.11.2022 od 7:30 do 15:30 hodin
Min.doba zveřejnění od 26.10.2022 do 17.11.2022.

Dražební vyhláška o elektronické dražbě č.j.: 099 EX 6598/10-105
Soudní exekutor vydává Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
Min.doba zveřejnění od 25.10.2022 do 30.11.2022.

Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2023
Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2023
Min.doba zveřejnění od 25.10.2022 do 10.11.2022.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na roky 2024 - 2025
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na roky 2024 - 2025
Min.doba zveřejnění od 25.10.2022 do 10.11.2022.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK-RR/4146/22
Veřejná vyhláška o návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 4
Min.doba zveřejnění od 21.10.2022 do 06.11.2022.

Plánovaná odstávka elektřiny v Řesanicích, Nové Vsi a Oselcích 9.11.2022
Plánovaná odstávka elektřiny v Řesanicích, Nové Vsi a Oselcích prběhne dne 9.11.2022 od 7:30 do 15:30 hodin
Min.doba zveřejnění od 19.10.2022 do 10.11.2022.

Zápis z úvodního jednání KPÚ v k.ú. Újezd u Kasejovic spis. zn.: SP5444/2022-504201
Zápis z úvodního jednání KPÚ v k.ú. Újezd u Kasejovic
Min.doba zveřejnění od 12.10.2022 do 28.10.2022.

Oznámení o rozšíření KPÚ v k.ú. Újezd u Kasejovic spis.zn.: 2RP21035/2015-504201
Oznámení o rozšíření KPÚ v k.ú. Újezd u Kasejovic
Min.doba zveřejnění od 12.10.2022 do 28.10.2022.

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Újezd u Kasejovic spis.zn.: SP5444/2022-504201
Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Újezd u Kasejovic
Min.doba zveřejnění od 12.10.2022 do 28.10.2022.

Ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Kasejovice 20.10.2022
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 11.10.2022 do 20.10.2022.

Odpověď na žádost podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 27.9.2022
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
Min.doba zveřejnění od 03.10.2022 do 19.10.2022.

Rozpočtové opatření č. 09/2022
Rozpočtové opatření č. 09/2022 schválené Zastupitelstvem města Kasejovice
Zveřejněno od 30.09.2022

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města Kasejovice konaných 23.9. a 24.9.2022
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 26.09.2022 do 12.10.2022.

Dražební vyhláška o elektronické dražbě č.j.: 180 DD 31/22-5
Soudní exekutor vydává Dražební vyhlášku o elektronické dražbě
Min.doba zveřejnění od 16.09.2022 do 27.09.2022.

Jak upravit hlasovací lístek pro komunální volby 2022
Jak upravit hlasovací lístek
Min.doba zveřejnění od 13.09.2022 do 24.09.2022.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 23.9. a 24.9.2022
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 23.9. a 24.9.2022
Min.doba zveřejnění od 05.09.2022 do 03.10.2022.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 6.9.2022
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční v úterý 6.9.2022 od 18:00 hodin v kulturně společenském centru Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 29.08.2022 do 07.09.2022.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Újezd u Kasejovic - spis.zn.: SPU 291741/2022/Bečv.
Pozvánka na úvodní jednání - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Újezd u Kasejovic
Min.doba zveřejnění od 25.08.2022 do 13.09.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/10287/2022 - BaM
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk vydává Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu spis. zn.: MÚ/DOP/3927/22
Min.doba zveřejnění od 17.08.2022 do 02.09.2022.

Záměr zřízení práva stavby na pozemku v k.ú. Chloumek u Kasejovic ze dne 16.8.2022
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 17.08.2022 do 02.09.2022.

Záměr prodeje pozemků v k.ú. Kasejovice ze dne 16.8.2022
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 17.08.2022 do 02.09.2022.

Plánovaná odstávka elektřiny v Chloumku, Kasejovicích a v Újezdě u Kasejovic 6.9.2022
Plánovaná odstávka elektřiny v Chloumku, Kasejovicích a v Újezdě u Kasejovic proběhne dne 6.9.2022 od 7:30 do 15:30 hodin
Min.doba zveřejnění od 16.08.2022 do 07.09.2022.

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Polánka u Kasejovic ze dne 16.8.2022
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 16.08.2022 do 01.09.2022.

Jmenování zapisovatelů OVK pro volby do Zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 23. a 24. 9. 2022
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022
Min.doba zveřejnění od 12.08.2022 do 26.09.2022.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR ve dnech 23. a 24. září 2022
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR ve dnech 23. a 24. září 2022
Min.doba zveřejnění od 09.08.2022 do 26.09.2022.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ ve dnech 23. a 24. září 2022
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ ve dnech 23. a 24. září 2022
Min.doba zveřejnění od 09.08.2022 do 26.08.2022.

Plánovaná odstávka elektřiny v obci Polánka 25.8.2022
Plánovaná odstávka elektřiny v obci Polánka proběhne dne 25.8.2022 od 7:30 do 14:30 hodin
Min.doba zveřejnění od 08.08.2022 do 26.08.2022.

Pro Kasejovicko - Rozhodnutí o registraci kandidítních listin pro volby do Zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23.9. a 24.9.2022
Pro Kasejovicko - Rozhodnutí o registraci kandidítních listin
Min.doba zveřejnění od 04.08.2022 do 26.09.2022.

Sdružení občanů města Kasejovice - Rozhodnutí o registraci kandidítních listin pro volby do Zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23.9. a 24.9.2022
Sdružení občanů města Kasejovice - Rozhodnutí o registraci kandidítních listin
Min.doba zveřejnění od 04.08.2022 do 26.09.2022.

Starostové a nezávislí - Rozhodnutí o registraci kandidítních listin pro volby do Zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23.9. a 24.9.2022
Starostové a nezávislí - Rozhodnutí o registraci kandidítních listin
Min.doba zveřejnění od 04.08.2022 do 26.09.2022.

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23.9. a 24.9.2022
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23.9. a 24.9.2022
Min.doba zveřejnění od 25.07.2022 do 26.09.2022.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje č.j.: PK-DSH/8106/22
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává Rozhodnutí - Společné povolení
Min.doba zveřejnění od 20.07.2022 do 05.08.2022.

Oznámení MěÚ Kasejovice pro volby do zastupitelstev obcí konaných 23. a 24.9.2022
Oznámení MěÚ Kasejovice pro volby do zastupitelstev obcí, které byly vyhlášeny na dny 23. a 24. září 2022
Min.doba zveřejnění od 16.06.2022 do 26.09.2022.

Oznámení registračního úřadu Kasejovice pro volby do zastupitelstev obcí konaných 23. a 24.9.2022
Oznámení registračního úřadu Kasejovice pro volby do zastupitelstev obcí, které byly vyhlášeny na dny 23. a 24. září 2022
Min.doba zveřejnění od 16.06.2022 do 26.09.2022.

Odpověď na žádost podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 14.6.2022
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
Min.doba zveřejnění od 14.06.2022 do 29.06.2022.

Záměr pronájmu pozemku s následným prodejem v k.ú. Řesanice ze dne 9.6.2022
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 09.06.2022 do 25.06.2022.

Záměr směny pozemnků v k.ú. Kasejovice ze dne 9.6.2022
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 09.06.2022 do 25.06.2022.