ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice spis. zn.: MEKAsp MK/100/2022
Městský úřad Kasejovice vydává Oznámení o možnosti převzít písemnost - rušení trvalého pobytu
Min.doba zveřejnění od 17.03.2022 do 02.04.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice spis.zn.: MEKAsp MK/100/2022
Městský úřad Kasejovice vydává Oznámení o možnosti převzít písemnost - rušení trvalého pobytu
Min.doba zveřejnění od 17.03.2022 do 02.04.2022.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje č.j.: PK-DSH/2315/22
Oznámení zahájení společného řízení spis. zn.: ZN/1622/DSH/21
Min.doba zveřejnění od 16.03.2022 do 01.04.2022.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 15.3.2022
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve úterý 15. března 2022 od 17:00 hodin v kulturně společenském centru v Kasejovicích (na náměstí)
Min.doba zveřejnění od 07.03.2022 do 15.03.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice spis. zn.: MEKAsp MK/124/2022
Městský úřad Kasejovice vydává Oznámení o možnosti převzít písemnost panu Petru Eichnerovi
Min.doba zveřejnění od 04.03.2022 do 20.03.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice spis.zn.: MEKAsp MK/124/2022
Městský úřad Kasejovice vydává Oznámení o možnosti převzít písemnost panu Filipu Vodičkovi
Min.doba zveřejnění od 04.03.2022 do 20.03.2022.

Plánovaná odstávka elektřiny - Kasejovicko 23.3.2022
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality - Polánku, Řesanice, Oselce, Kotouň. Vypnutí elektriky proběhne 23.3.2022 v čase 7:30 - 15:30 hodin
Min.doba zveřejnění od 02.03.2022 do 24.03.2022.

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2021
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2021
Min.doba zveřejnění od 28.02.2022 do 16.03.2022.

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství k 31.12.2021
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství k 31.12.2021
Min.doba zveřejnění od 28.02.2022 do 16.03.2022.

Snížení energetické náročnosti budovy radnice
Projekt Snížení energetické náročnosti budovy radnice byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj
Min.doba zveřejnění od 28.02.2022 do 16.03.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice spis. zn.:MEKAsp MK/68/2022
Městský úřad Kasejovice zveřejňuje Oznámení o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 23.02.2022 do 11.03.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice spis. zn.: MEKAsp MK/100/2022
Městský úřad Kasejovice zveřejňuje Oznámení o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 23.02.2022 do 11.03.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice spis.zn.: MEKAsp MK/100/2022
Městský úřad Kasejovice zveřejňuje Oznámení o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 23.02.2022 do 11.03.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice č.j.: MK/71/2022/Výst./1
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby zveřejňuje Oznámení zahájení územního řízení - Rozvoj optické sítě společnosti ARENIS ve městě Kasejovice spis. zn.: MEKAsp MK/71/2022/Výst.
Min.doba zveřejnění od 21.02.2022 do 09.03.2022.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2022/018772-P
Ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v Plzeňském kraji
Min.doba zveřejnění od 08.02.2022 do 24.02.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice spis.zn.: MEKAsp MK/100/2022
Městský úřad Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 02.02.2022 do 18.02.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice sp.zn.: MEKAsp MK/100/2022
Městský úřad Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 02.02.2022 do 18.02.2022.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2021
Min.doba zveřejnění od 01.02.2022 do 17.02.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-70004/2021-15121
Ministerstvo zemědělství vydává Veřejnou vyhlášku a opatření obecné povahy o vydání národního plánu povodí Labe
Min.doba zveřejnění od 31.01.2022 do 16.02.2022.

Plánovaná odstávka elektřiny v Kasejovicích 16.2.2022
Plánovaná odstávka elektřiny v Kasejovicích proběhne dne 16.2.2022 od 7:30 do 15:30 hodin
Min.doba zveřejnění od 26.01.2022 do 17.02.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice spis.zn.: MEKAsp MK/68/2022
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 26.01.2022 do 11.02.2022.

Odpověď na žádost podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 24.1.2022
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
Min.doba zveřejnění od 24.01.2022 do 14.02.2022.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2022/008603-P
Ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy
Min.doba zveřejnění od 17.01.2022 do 02.02.2022.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2022/003622-P
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
Min.doba zveřejnění od 10.01.2022 do 26.01.2022.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2022/000314-P
Ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v Plzeňském kraji
Min.doba zveřejnění od 05.01.2022 do 21.01.2022.

Oznámení Finančního úřadu pro Plzeňský kraj ze dne 30.12.2021
Přiznání k dani z nemovitých věcí bez osobního kontaktu na územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj
Min.doba zveřejnění od 30.12.2021 do 08.02.2022.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje č.j.: PK-DSH/11931/21
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci spis.zn: ZN/2522/DSH/21
Min.doba zveřejnění od 29.12.2021 do 14.01.2022.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2021/162097-P
Nařízení Státní veterinární správy - změna mimořádných veterinárních opatření č. j.: SVS/2021/148520-P ze dne 02.12.2021
Min.doba zveřejnění od 27.12.2021 do 12.01.2022.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2021/158747-P
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
Min.doba zveřejnění od 20.12.2021 do 05.01.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/21912/2021-VrL
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní vydává opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu sp.zn.: MÚ/DOP/7648/21
Min.doba zveřejnění od 16.12.2021 do 01.01.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/21892/2021-VrL
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní vydává opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu sp.zn.: MÚ/DOP/7648/21
Min.doba zveřejnění od 16.12.2021 do 01.01.2022.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 16.12.2021
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 16. prosince 2021 od 17:00 hodin v kulturně společenském centru v Kasejovicích (na náměstí)
Min.doba zveřejnění od 08.12.2021 do 16.12.2021.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2021/148520-P
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy, subtyp H5N1
Min.doba zveřejnění od 06.12.2021 do 22.12.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/21364/2021-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu sp.zn.: MÚ/DOP/7341/21
Min.doba zveřejnění od 02.12.2021 do 18.12.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/21369/2021-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu sp.zn.: MÚ/DOP/7600/21
Min.doba zveřejnění od 02.12.2021 do 18.12.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/21370/2021-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu sp.zn.: MÚ/DOP/7599/21
Min.doba zveřejnění od 02.12.2021 do 18.12.2021.

Měření radonu na pracovišti č.j.: SÚJB/OPZ/27884/2021
Měření radonu na pracovišti
Min.doba zveřejnění od 01.12.2021 do 31.12.2021.

Návrh rozpočtu města na rok 2022
Návrh rozpočtu města na rok 2022 včetně informace k návrhu rozpočtu města a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2023-2025
Min.doba zveřejnění od 30.11.2021 do 15.12.2021.

Záměr směny pozemku v k.ú. Újezd u Kasejovic ze dne 30.11.2021
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 30.11.2021 do 16.12.2021.

Záměr prodeje pozemku v k.ú. Chloumek ze dne 11.11.2021
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 11.11.2021 do 27.11.2021.