ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Jmenování zapisovatelů OVK pro volby do Zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 23. a 24. 9. 2022
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022
Min.doba zveřejnění od 12.08.2022 do 26.09.2022.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR ve dnech 23. a 24. září 2022
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR ve dnech 23. a 24. září 2022
Min.doba zveřejnění od 09.08.2022 do 26.09.2022.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ ve dnech 23. a 24. září 2022
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ ve dnech 23. a 24. září 2022
Min.doba zveřejnění od 09.08.2022 do 26.08.2022.

Plánovaná odstávka elektřiny v obci Polánka 25.8.2022
Plánovaná odstávka elektřiny v obci Polánka proběhne dne 25.8.2022 od 7:30 do 14:30 hodin
Min.doba zveřejnění od 08.08.2022 do 26.08.2022.

Pro Kasejovicko - Rozhodnutí o registraci kandidítních listin pro volby do Zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23.9. a 24.9.2022
Pro Kasejovicko - Rozhodnutí o registraci kandidítních listin
Min.doba zveřejnění od 04.08.2022 do 26.09.2022.

Sdružení občanů města Kasejovice - Rozhodnutí o registraci kandidítních listin pro volby do Zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23.9. a 24.9.2022
Sdružení občanů města Kasejovice - Rozhodnutí o registraci kandidítních listin
Min.doba zveřejnění od 04.08.2022 do 26.09.2022.

Starostové a nezávislí - Rozhodnutí o registraci kandidítních listin pro volby do Zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23.9. a 24.9.2022
Starostové a nezávislí - Rozhodnutí o registraci kandidítních listin
Min.doba zveřejnění od 04.08.2022 do 26.09.2022.

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23.9. a 24.9.2022
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23.9. a 24.9.2022
Min.doba zveřejnění od 25.07.2022 do 26.09.2022.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje č.j.: PK-DSH/8106/22
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává Rozhodnutí - Společné povolení
Min.doba zveřejnění od 20.07.2022 do 05.08.2022.

Oznámení MěÚ Kasejovice pro volby do zastupitelstev obcí konaných 23. a 24.9.2022
Oznámení MěÚ Kasejovice pro volby do zastupitelstev obcí, které byly vyhlášeny na dny 23. a 24. září 2022
Min.doba zveřejnění od 16.06.2022 do 26.09.2022.

Oznámení registračního úřadu Kasejovice pro volby do zastupitelstev obcí konaných 23. a 24.9.2022
Oznámení registračního úřadu Kasejovice pro volby do zastupitelstev obcí, které byly vyhlášeny na dny 23. a 24. září 2022
Min.doba zveřejnění od 16.06.2022 do 26.09.2022.

Odpověď na žádost podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 14.6.2022
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
Min.doba zveřejnění od 14.06.2022 do 29.06.2022.

Záměr pronájmu pozemku s následným prodejem v k.ú. Řesanice ze dne 9.6.2022
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 09.06.2022 do 25.06.2022.

Záměr směny pozemnků v k.ú. Kasejovice ze dne 9.6.2022
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 09.06.2022 do 25.06.2022.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje č.j.: PK-DSH/6047/22
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává veřejnou vyhlášku - Seznámení účastníků řízení s podklady pro rozhodnutí spis. zn.: ZN/1622/DSH/21
Min.doba zveřejnění od 06.06.2022 do 22.06.2022.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 9.6.2022
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 9. června 2022 od 17:00 hodin v kulturním zařízení v Řesanicích
Min.doba zveřejnění od 01.06.2022 do 09.06.2022.

Plánovaná odstávka elektřiny v Řesanicích 13.6.2022
Plánovaná odstávka elektřiny v Řesanicích proběhne dne 13.6.2022 od 12:00 do 14:00
Min.doba zveřejnění od 27.05.2022 do 14.06.2022.

Plánovaná odstávka elektřiny v Kasejovicích 8.6.2022
Plánovaná odstávka elektřiny v Kasejovicích proběhne dne 8.6.2022 od 9:00 do 15:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 22.05.2022 do 09.06.2022.

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy č.j.: VŽP/2200/2022 - HoL
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Prodloužení kanalizace ulice u Trati a ulice Chloumecká
Min.doba zveřejnění od 19.05.2022 do 04.06.2022.

Plánovaná odstávka elektřiny v Chloumku 2.6.2022
Plánovaná odstávka elektřiny v Chloumku proběhne dne 2.6.2022 od 7:30 do 14:30 hodin
Min.doba zveřejnění od 16.05.2022 do 02.06.2022.

Návrh závěrečného účtu města Kasejovice za rok 2021
Návrh závěrečného účtu města Kasejovice za rok 2021 s přílohami: Rozvaha, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztrát, Zpráva nezávislého auditora, Příloha
Min.doba zveřejnění od 10.05.2022 do 25.05.2022.

Plánovaná odstávka elektřiny v Kasejovicích 27.5.2022
Plánovaná odstávka elektřiny v Kasejovicích proběhne dne 27.5.2022 od 7:30 do 13:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 09.05.2022 do 27.05.2022.

Vyúčtování od společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec za rok 2021
Informace o vyúčtování od společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec
Min.doba zveřejnění od 28.04.2022 do 14.05.2022.

Plánovaná odstávka elektřiny v Polánce 19.5.2022
Plánovaná odstávka elektřiny v Polánce proběhne dne 19.5.2022 od 7:30 do 19:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 28.04.2022 do 20.05.2022.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Plzeňský kraj č.j.: 837965/22/2300-11420-401159
Zpřístupnění k nahlédnutí - hromadný předpisný seznam čj. 837681/22/2300-11420-401159
Min.doba zveřejnění od 26.04.2022 do 26.05.2022.

Program podpory neziskových organizací na rok 2022
Program podpory neziskových organizací
Min.doba zveřejnění od 25.04.2022 do 20.12.2022.

Plánovaná odstávka elektřiny v Polánce 2.5.2022
Plánovaná odstávka elektřiny v Polánce proběhne dne 2.5.2022 od 7:30 do 18:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 11.04.2022 do 03.05.2022.

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Polánka u Kasejovic ze dne 7.4.2022
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 07.04.2022 do 23.04.2022.

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Kasejovice ze dne 7.4.2022
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 07.04.2022 do 23.04.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice č.j. MK/71/2022/Výst./3
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Veřejnou vyhlášku - Územní rozhodnutí sp. zn.: MEKAsp MK/71/2022/Výst.
Min.doba zveřejnění od 06.04.2022 do 22.04.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice spis. zn.: MEKAsp MK/124/2022
Městský úřad Kasejovice vydává Oznámení o možnosti převzít písemnost - rušení trvalého pobytu
Min.doba zveřejnění od 01.04.2022 do 17.04.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice spis.zn.: MEKAsp MK/124/2022
Městský úřad Kasejovice vydává Oznámení o možnosti převzít písemnost - rušení trvalého pobytu
Min.doba zveřejnění od 01.04.2022 do 17.04.2022.

Schválený rozpočet Svazku obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2022
Schválený rozpočet Svazku obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2022
Min.doba zveřejnění od 21.03.2022 do 06.04.2022.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na období 2023 - 2024
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na období 2023 - 2024
Min.doba zveřejnění od 21.03.2022 do 06.04.2022.

Závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářstvíza rok 2021
Závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářstvíza rok 2021
Min.doba zveřejnění od 21.03.2022 do 06.04.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice spis. zn.: MEKAsp MK/68/2022
Městský úřad Kasejovice vydává Oznámení o možnosti převzít písemnost - rušení trvalého pobytu
Min.doba zveřejnění od 17.03.2022 do 02.04.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice spis. zn.: MEKAsp MK/100/2022
Městský úřad Kasejovice vydává Oznámení o možnosti převzít písemnost - rušení trvalého pobytu
Min.doba zveřejnění od 17.03.2022 do 02.04.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice spis.zn.: MEKAsp MK/100/2022
Městský úřad Kasejovice vydává Oznámení o možnosti převzít písemnost - rušení trvalého pobytu
Min.doba zveřejnění od 17.03.2022 do 02.04.2022.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje č.j.: PK-DSH/2315/22
Oznámení zahájení společného řízení spis. zn.: ZN/1622/DSH/21
Min.doba zveřejnění od 16.03.2022 do 01.04.2022.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 15.3.2022
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve úterý 15. března 2022 od 17:00 hodin v kulturně společenském centru v Kasejovicích (na náměstí)
Min.doba zveřejnění od 07.03.2022 do 15.03.2022.