ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Návrh rozpočtového výhledu na období 2019 - 2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 - 2021 ke schválovanému rozpočtu na r. 2018
Min.doba zveřejnění od 21.11.2017 do 07.12.2017.

Záměr prodeje pozemku parc. č. 493/6 v k. ú. Kasejovice
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 21.11.2017 do 07.12.2017.

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volbu prezidenta ČR konané 12. a 13. 1. 2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR konanou 12. a 13. 1. 2018, případné II. kolo ve dnech 26. a 27. 1. 2018
Min.doba zveřejnění od 13.11.2017 do 13.12.2017.

Opatření obecné povahy č.j.: 66595/2017-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává Opatření obecné povahy.
Min.doba zveřejnění od 08.11.2017 do 24.11.2017.

Veřejná vyhláška č.j.: MEKAsp MK/622/2017
Veřejná vyhláška (rušení trvalého pobytu) Oznámení o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 08.11.2017 do 24.11.2017.

Oznámení č.j.: ZÚ-03532/2017-13600
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017
Min.doba zveřejnění od 08.11.2017 do 24.11.2017.

Dražební vyhláška č. j.: 212 EDX 1/17-3
Soudní exekutor vydává Dražební vyhlášku o elektronické dražbě
Min.doba zveřejnění od 17.10.2017 do 30.11.2017.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice spis. zn.: MEKAsp MK/622/2017
Městský úřada kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku: Oznámení o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 17.10.2017 do 02.11.2017.

Záměr prodeje částí pozemku parc. č. 920 / 1 v k. ú. Chloumek u Kasejovic
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 05.10.2017 do 21.10.2017.

Oznámení o době a místě konání voleb do PSP ČR konaných ve dnech 20. - 21. 10. 2017
MěÚ Kasejovice zveřejňuje oznámení o době a místě konání voleb do PSP ČR konaných ve dnech 20. - 21. 10. 2017
Min.doba zveřejnění od 05.10.2017 do 22.10.2017.

ÚZSVM vyhlašuje výběrové řízení 2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v k. ú. Kotouň
Min.doba zveřejnění od 04.10.2017 do 06.12.2017.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice spis. zn.: MEKAsp MK/622/2017
Městský úřad Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 25.09.2017 do 11.10.2017.

Usnesení soudního exekutora č.j.:088EX 2373/05-217
Usnesení soudního exekutora o odročení dražby na neurčito.
Min.doba zveřejnění od 22.09.2017 do 08.10.2017.

Veřejnoprávní smlouva I4/2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Kasejovice z rozpočtu města Kasejovice I4/2017
Min.doba zveřejnění od 18.09.2017 do 04.10.2017.

Veřejná vyhláška od Ministerstva zemědělství č. j.: 55197/2017-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů zveřejňuje návrh opatření obecné povahy
Min.doba zveřejnění od 15.09.2017 do 01.10.2017.

Návrh územního rozhodnutí MK / 592 / 2017 / Výst. / 1
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Návrh územního rozhodnutí
sp. zn.: MEKAsp MK / 592 / 2017 / Výst.
Min.doba zveřejnění od 08.09.2017 do 23.09.2017.

Návrh územního rozhodnutí MK / 593 / 2017 / Výst. / 1
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Návrh územního rozhodnutí
sp. zn.: MEKAsp MK / 593 / 2017 / Výst.
Min.doba zveřejnění od 08.09.2017 do 23.09.2017.

Jmenování zapisovatelů OVK pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017
Starostka města Kasejovice jmenuje zapisovatele okrskových volebních komisí pro volby do PSP ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017
Min.doba zveřejnění od 08.09.2017 do 22.10.2017.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017
Starostka města Kasejovice Ing. Marie Čápová poskytuje informaci o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
Min.doba zveřejnění od 05.09.2017 do 22.10.2017.

Záměr výpůjčky za údržbu jedné místnosti v domě čp. 15 v Kladrubcích
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr výpůjčky
Min.doba zveřejnění od 05.09.2017 do 21.09.2017.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 7. 9. 2017
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 7. září 2017 od 18,00 hodin v kulturním zařízení v Chloumku
Min.doba zveřejnění od 30.08.2017 do 07.09.2017.

Stanovení minimálního počtu členů OVK do PSP ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017
Starostka města Kasejovice Ing. Marie Čápová podle § 14c písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR stanovuje minimální počet členů okrskových volebních komisí
Min.doba zveřejnění od 21.08.2017 do 21.09.2017.

Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým – srpen 2017
Sekce lesního hospodářství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává Doporučená opatření v ochraně lesa
Min.doba zveřejnění od 18.08.2017 do 18.09.2017.

Záměr prodeje částí pozemku parc. č. 1335/1, 1335/4, 1346 v k. ú. Újezd u Kasejovic
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 10.08.2017 do 26.08.2017.

Záměr prodeje částí pozemku parc. č. 1212/28, 1212/27, 1212/7, 1212/1 v k. ú. Řesanice
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 10.08.2017 do 26.08.2017.

Záměr prodeje částí pozemku parc. č. 401/5 v k. ú. Kasejovice
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 10.08.2017 do 26.08.2017.

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 682 v k. ú. Polánka
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 10.08.2017 do 26.08.2017.

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 645/1 v k. ú. Polánka
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 10.08.2017 do 26.08.2017.

Záměr prodeje pozemku parc. č. 505/13 v k. ú. Kasejovice
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 10.08.2017 do 26.08.2017.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č. j.: VŽP/2615/2017 - Vět
MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává Oznámení
zn.: MÚ/VŽP/2048/17
Min.doba zveřejnění od 28.07.2017 do 29.08.2017.

Dražební vyhláška č.j.: 088EX 2373/05-208
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 21.07.2017 do 20.09.2017.

Dražební vyhláška spis. zn.: 134 EX 16044/15 - 522
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku o dražebním jednání
Min.doba zveřejnění od 17.07.2017 do 15.08.2017.

Dražební vyhláška spis. zn.: 134 EX 16044/15 - 510
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 14.07.2017 do 15.08.2017.

Dražební vyhláška spis. zn.: 134 EX 16044/15 - 511
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 14.07.2017 do 15.08.2017.

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 645 / 3 v k. ú. Polánka u Kasejovic
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 04.07.2017 do 20.07.2017.

Veřejnoprávní smlouva č. P2 / 2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice č. P2 / 2017
Min.doba zveřejnění od 29.06.2017 do 15.07.2017.

Nařízení 5/2016 Plzeňského kraje
Kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Min.doba zveřejnění od 22.06.2017 do 31.08.2017.

Dražební vyhláška č.j.:134 EX 16044/15-491
Usnesení - Dražební vyhláška
Min.doba zveřejnění od 15.06.2017 do 15.07.2017.

Vyhlášení platnosti č.j.: OO-2/2017-406
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
Min.doba zveřejnění od 15.06.2017 do 16.07.2017.

Závěrečný účet města Kasejovice za rok 2016
Závěrečný účet města Kasejovice za rok 2016 s přílohami a zprávou nezávislého auditora.
Zveřejněno od 13.06.2017