ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 682 v k. ú. Polánka
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 10.08.2017 do 26.08.2017.

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 645/1 v k. ú. Polánka
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 10.08.2017 do 26.08.2017.

Záměr prodeje pozemku parc. č. 505/13 v k. ú. Kasejovice
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 10.08.2017 do 26.08.2017.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č. j.: VŽP/2615/2017 - Vět
MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává Oznámení
zn.: MÚ/VŽP/2048/17
Min.doba zveřejnění od 28.07.2017 do 29.08.2017.

Dražební vyhláška č.j.: 088EX 2373/05-208
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 21.07.2017 do 20.09.2017.

Dražební vyhláška spis. zn.: 134 EX 16044/15 - 522
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku o dražebním jednání
Min.doba zveřejnění od 17.07.2017 do 15.08.2017.

Dražební vyhláška spis. zn.: 134 EX 16044/15 - 510
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 14.07.2017 do 15.08.2017.

Dražební vyhláška spis. zn.: 134 EX 16044/15 - 511
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 14.07.2017 do 15.08.2017.

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 645 / 3 v k. ú. Polánka u Kasejovic
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 04.07.2017 do 20.07.2017.

Veřejnoprávní smlouva č. P2 / 2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice č. P2 / 2017
Min.doba zveřejnění od 29.06.2017 do 15.07.2017.

Nařízení 5/2016 Plzeňského kraje
Kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Min.doba zveřejnění od 22.06.2017 do 31.08.2017.

Dražební vyhláška č.j.:134 EX 16044/15-491
Usnesení - Dražební vyhláška
Min.doba zveřejnění od 15.06.2017 do 15.07.2017.

Vyhlášení platnosti č.j.: OO-2/2017-406
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
Min.doba zveřejnění od 15.06.2017 do 16.07.2017.

Závěrečný účet města Kasejovice za rok 2016
Závěrečný účet města Kasejovice za rok 2016 s přílohami a zprávou nezávislého auditora.
Zveřejněno od 13.06.2017

Dražební vyhláška spis. zn.: 134 EX 16044/15 - 482
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 08.06.2017 do 11.07.2017.

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1680 v k. ú. Kasejovice
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 07.06.2017 do 23.06.2017.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 8. 6. 2017
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 8. června 2017 od 18,00 hodin v kulturním zařízení v Podhůří
Min.doba zveřejnění od 31.05.2017 do 08.06.2017.

Návrh závěrečného účtu za rok 2016
Návrh závěrečného účtu Města Kasejovice za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 17.05.2017 do 08.06.2017.

Návrh závěrečného účtu 2016 dle OdPa Po
Návrh závěrečného účtu Města Kasejovice za rok 2016 dle OdPa Po
Min.doba zveřejnění od 17.05.2017 do 08.06.2017.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: RR / 1850 / 17
KÚ Plzeňského kraje, Odbor regionálního rozvoje vydává VV o návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Min.doba zveřejnění od 12.05.2017 do 27.06.2017.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č. j.: DOP/4542/2017 - LoP
MěÚ Nepomuk, odbor dopravy vydává OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci zn.: MÚ/DOP/1946/17
Min.doba zveřejnění od 03.05.2017 do 19.05.2017.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č. j.: DOP/4434/2017 - LoP
MěÚ Nepomuk, odbor dopravy vydává OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
zn.: MÚ/DOP/1753/17
Min.doba zveřejnění od 28.04.2017 do 08.05.2017.

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1594 / 3 v k. ú. Kasejovice
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 27.04.2017 do 13.05.2017.

Veřejná vyhláška od FÚ č. j.: 965936/17/2300-11460-401159
FÚ pro Plzeňský kraj oznamuje, že ode dne 28.04.2017 do dne 29.05.2017 je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
Min.doba zveřejnění od 27.04.2017 do 30.04.2017.

Dražební vyhláška spis. zn.: 134 EX 16044/15 - 430
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 26.04.2017 do 27.05.2017.

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - duben 2017
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Min.doba zveřejnění od 11.04.2017 do 27.05.2017.

Záměr pronájmu pozemku v k. ú. Újezd u Kasejovic - duben 2017
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 04.04.2017 do 20.04.2017.

Záměr pronájmu pozemku v k. ú. Řesanice - duben 2017
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 04.04.2017 do 20.04.2017.

Záměr směny pozemků - duben 2017
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 04.04.2017 do 20.04.2017.

Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství - 28. 3. 2017
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství se sídlem ve Štěnovicích zveřejňuje dokumenty v souvislosti s hospodařením svazku.
Min.doba zveřejnění od 28.03.2017 do 28.03.2018.

Veřejnoprávní smlouva IN1/2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace na zajištění dopravní obsužnosti IN1/2017
Min.doba zveřejnění od 21.03.2017 do 06.04.2017.

Výroční zpráva o poskytování informací 2016
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 08.03.2017 do 24.03.2017.

Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v r. 2017 zn.: ZÚ-00912/2017- 13600
Zeměměřický úřad vydává Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2017
Min.doba zveřejnění od 07.03.2017 do 23.03.2017.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk zn.: DOP/3229/2017 - LoP
MěÚ Nepomuk, odbor dopravy vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Min.doba zveřejnění od 07.03.2017 do 23.03.2017.

Rozpočet 2017 a střednědobý výhled na 2018 a 2019 pro ZŠ Kasejovice
Rozpočet 2017 a střednědobý výhled na 2018 a 2019 schválený Radou města Kasejovice dne 27.2.2017 Základní škola Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Min.doba zveřejnění od 03.03.2017 do 03.04.2017.

Rozpočet 2017 a střednědobý výhled na 2018 a 2019 pro MŠ Kasejovice
Rozpočet 2017 a střednědobý výhled na 2018 a 2019 schválený Radou města Kasejovice dne 27.2.2017 Mateřská škola Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Min.doba zveřejnění od 03.03.2017 do 03.04.2017.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 8. 12. 2016
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve středu 8. března 2017 od 18,00 hodin v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích
Min.doba zveřejnění od 28.02.2017 do 08.03.2017.

Informace o výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2016
MěÚ Kasejovice zveřejňuje informace o výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 27.02.2017 do 15.03.2017.

Dražební vyhláška č. j.: 088EX 3387/08-148
Soudní exekutor vydává Usnesení o dražebním jednání dražby nemovitých věcí
Min.doba zveřejnění od 20.02.2017 do 30.03.2017.

OOP od KÚ Plzeňského kraje č. j.: ŽP/2292/17
KÚ Plzeňského kraje, odbor životního prostředí vydává opatření obecné povahy
spis. zn.: ZN/4522/ŽP/16
Min.doba zveřejnění od 17.02.2017 do 05.03.2017.