ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Oznámení o výstavbě infrastruktury
Oznámení o výstavbě infrastruktury pro rodinné domky v Kasejovicích.
Min.doba zveřejnění od 05.09.2006 do 20.09.2006.

Rozhodnutí od OÚ Kasejovice o registraci
OÚ Kasejovice vydává rozhodnutí o registraci volební strany
č.j. 599/2006.
Min.doba zveřejnění od 31.08.2006 do 15.09.2006.

Rozhodnutí od OÚ Kasejovice o registraci
OÚ Kasejovice vydává rozhodnutí o registraci volební strany
č.j.: 599/2006.
Min.doba zveřejnění od 31.08.2006 do 15.09.2006.

Rozhodnutí od OÚ Kasejovice
OÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí o odstranění stavby
č.j.: 513/2006/Výst.
Min.doba zveřejnění od 24.08.2006 do 11.09.2006.

Informace registračního úřadu
Informace registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí.
Min.doba zveřejnění od 01.08.2006 do 15.08.2006.

Oznámení od OÚ Kasejovice
OÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení - záhájení řízení
č.j.: 513/2006/Výst.
Min.doba zveřejnění od 19.07.2006 do 04.08.2006.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemností
č.j.: 129301/06/003940/7331.
Min.doba zveřejnění od 18.07.2006 do 03.08.2006.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemností
č.j.: 44822/06/097960/5474.
Min.doba zveřejnění od 17.07.2006 do 02.08.2006.

Záměr odprodeje
Obec Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr odprodeje pozemku v k.ú. Řesanice.
Min.doba zveřejnění od 28.06.2006 do 13.07.2006.

Oznámení o konání Zastupitelstva obce Kasejovice
Oznámení o konání Zastupitelstva obce Kasejovice dne 26.6.2006.
Min.doba zveřejnění od 11.06.2006 do 26.06.2006.

Závěrečný účet obce Kasejovice za rok 2005
Závěrečný účet obce Kasejovice za rok 2005
Min.doba zveřejnění od 08.06.2006 do 23.06.2006.

Výsledky voleb do PSP ČR
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3.6.2006.
Min.doba zveřejnění od 06.06.2006 do 21.06.2006.

Oznámení o době a místu konání voleb do PSP ČR
Oznámení o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Min.doba zveřejnění od 18.05.2006 do 03.06.2006.

Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření DSO
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2005.
IČO:6878392
Min.doba zveřejnění od 09.05.2006 do 09.06.2006.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření obce Kasejovice za rok 2005
IČO:00256731.
Min.doba zveřejnění od 25.04.2006 do 25.05.2006.

Rozhodnutí od OÚ Kasejovice
OÚ Kasejovice vydává Rozhodnutí
č.j.: 245/2006.
Min.doba zveřejnění od 24.04.2006 do 10.05.2006.

Nařízení Krajské veterinární správy
Nařízení Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj č. 1/2006 - Mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel.
Min.doba zveřejnění od 18.04.2006 do 18.06.2006.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 2. a 3. června 2006.
Min.doba zveřejnění od 18.04.2006 do 03.06.2006.

Oznámení od OÚ Kasejovice
OÚ Kasejovice vydává Oznámení o zahájení řízení ve věci návrhu
č.j.: 245/2006.
Min.doba zveřejnění od 04.04.2006 do 19.04.2006.

Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření DSO
Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření Dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství Štěnovice za rok 2005
IČO:66365457.
Min.doba zveřejnění od 22.03.2006 do 08.04.2006.

Rozhodnutí od OÚ Kasejovice
OÚ Kasejovice vydává Rozhodnutí
č.j.: 157/2006.
Min.doba zveřejnění od 21.03.2006 do 05.04.2006.

Měření radonu
Bezplatné měření radonu ve Vašich domovech.
Min.doba zveřejnění od 17.03.2006 do 17.04.2006.

Oznámení o konání zastupitelstva
V souladu s §93 zák. 128/200 Sb.informujeme o mimořádném zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice 23.března 2006 od 19:00 hodin v budově OÚ Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 08.03.2006 do 23.03.2006.

Záměr pronájmu pozemků
Obec Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr pronájmu pozemků:
Min.doba zveřejnění od 02.03.2006 do 17.03.2006.

Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Kladrubce
Obec Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr pronájmu pozemků v k.ú. Kladrubce.
Min.doba zveřejnění od 02.03.2006 do 17.03.2006.

Oznámení o zahájení řízení
Oznámení o zahájení řízení ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
Min.doba zveřejnění od 27.02.2006 do 15.03.2006.

Oznámení o zamýšleném převodu
Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha3 v souladu s ust. §15 zákona č.95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby......, ve znění pozdějších předpisů.
Min.doba zveřejnění od 17.02.2006 do 17.05.2006.

Záměr odprodeje pozemků
Obec Kasejovice v souladu s § 39 odst.1 zákona 128/200 Sb.zveřejňuje záměr odprodeje pozemků v k.ú.Kasejovice:
Min.doba zveřejnění od 09.02.2006 do 24.02.2006.

Informace o vyúčtování vodného a stočného
Informace o vyúčtování vodného a stočného za rok 2005.
Min.doba zveřejnění od 25.01.2006 do 25.02.2006.

Výroční zpráva o poskytování informací 2005
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2005.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2006 do 05.02.2006.

Záměr pronájmu pozemku
Záměr pronájmu pozemku v k. ú. Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2006 do 04.02.2006.

Záměr odprodeje pozemku
Záměr odprodeje pozemku v k. ú. Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2006 do 04.02.2006.

Oznámení - časový plán práce v povodí Berounky
Návrh časového plánu a programu prací pro zpracování plánu oblasti povodí Berounky.
Min.doba zveřejnění od 01.01.2006 do 02.07.2006.

Oznámení 6. zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice.
Obecní úřad v Kasejovicích v souladu s § 93 zák. 128/2000 Sb. informujeme o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice dne 18.1.2006.
Min.doba zveřejnění od 29.12.2005 do 18.01.2006.

Záměr odprodeje části pozemku
Záměr odprodeje části pozemku v k. ú. Chloumek.
Min.doba zveřejnění od 27.12.2005 do 30.01.2006.

Záměr výstavby větrné elektrárny 1500 kW "Kasejovice".
Výstavba větrné elektrárny 1500 kW, Kasejovice - Informace o oznámení.
Min.doba zveřejnění od 24.11.2005 do 24.12.2005.

Výroční zpráva o poskytování informací 2004
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2004.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2005 do 05.02.2005.

Výroční zpráva o poskytování informací 2003
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2003.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2004 do 05.02.2004.

Výroční zpráva o poskytování informací 2002
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2002.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2003 do 05.02.2003.

Výroční zpráva o poskytování informací 2001
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2001.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2002 do 05.02.2002.